Spojrzenie na decyzję Fed w sprawie stóp procentowych, sprzedaż detaliczna w USA

Czerwiec 15, 2022 12:50

Najważniejszymi wydarzeniami, które czekają nas w najbliższym czasie, są czerwcowa decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych oraz majowa sprzedaż detaliczna w USA. Dziś przyglądamy się ich potencjalnemu wpływowi na nastroje rynkowe i różne klasy aktywów.  

Oczekuje się, że Rezerwa Federalna podniesie swoją główną stopę procentową o 0,5 procent, do poziomu 1,5 procent w dążeniu do pokonania wysokiej inflacji. Jednym z głównych celów Fed jest utrzymanie inflacji na docelowym poziomie 2 procent, ale po danych, które pokazały, że w maju ceny wzrosły o 8,6 procent, widać, że do tego jeszcze daleka droga.    

Aktywa denominowane w USD  

Dolar amerykański sam w sobie jest głównym aktywem, który znajduje się w centrum uwagi na tle niepewnych, niedźwiedzich nastrojów rynkowych. Wydaje się, że jastrzębie stanowisko Rezerwy Federalnej będzie obowiązywać w najbliższej przyszłości, co oznacza stały wzrost głównych stóp procentowych i umocnienie dolara. Po drugiej stronie skali znajdują się waluty przeciwne dolarowi, takie jak EUR czy GBP, które w momencie pisania tego tekstu są słabsze w stosunku do amerykańskiej waluty.   

Aktywa denominowane w USD obejmują ropę naftową, amerykańskie obligacje skarbowe, denominowane w USD kredyty dla przedsiębiorstw i kredyty hipoteczne, a także oszczędności i inne rodzaje obligacji, np. obligacje bankowe. Można oczekiwać, że wraz ze wzrostem wartości dolara amerykańskiego w wyniku zakupów w ramach "bezpiecznej przystani", klasy aktywów powiązane z tą walutą będą w krótkim terminie zyskiwać na wartości, pod warunkiem, że gospodarka pozostanie na ścieżce wzrostu. Niewiadomymi pozostają jednak wciąż utrzymujące się skutki spowolnienia gospodarczego z okresu COVID-19 i konfliktu na Ukrainie. Ponadto zacieśnianie polityki monetarnej oznacza zakończenie programu skupu aktywów przez Rezerwę Federalną, więc ciężar utrzymania popytu na amerykańskie papiery skarbowe spoczywa teraz na innych uczestnikach rynku.   

Sprzedaż detaliczna  

W sytuacji, gdy Fed porusza się po cienkiej linie, mając na uwadze z jednej strony recesję, a z drugiej inflację, wskaźniki ekonomiczne, takie jak sprzedaż detaliczna, nabierają jeszcze większego znaczenia. Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w maju spadła do 0,2% z poziomu 0,9% w kwietniu. Rzeczywiste wyniki mogą wpłynąć na notowania par walutowych z USD w zależności od tego, czy będą to niespodzianki na plus czy na minus.   

Akcje detaliczne   

Akcje detaliczne to kolejna klasa aktywów, która może odczuć wpływ najnowszego raportu o sprzedaży detalicznej, w którym badanych jest ponad 10 rodzajów amerykańskich sprzedawców detalicznych. Spółki o dużej kapitalizacji, takie jak Walmart, Amazon czy Home Depot, opierają swoje dochody na wydatkach konsumentów, a przy rosnących cenach prawdopodobnie odczuwają presję na swoje wyniki.   

W innych częściach globalnej gospodarki na uwagę zasługują informacje o PKB w Nowej Zelandii za pierwszy kwartał, który zgodnie z oczekiwaniami ma wzrosnąć do 3,3% w porównaniu z 3,1% w ujęciu rocznym. Oczekiwany wynik może nie pokrywać się z rzeczywistym, a pary walutowe powiązane z NZD mogą się zmieniać w zależności od tego, jak rozwinie się benchmark. 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.