Rynki oczekują, że Fed, Bank Anglii i EBC utrzymają stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Grudzień 13, 2023 18:29

Bez wątpienia dwoma kluczowymi tematami w tym roku były inflacja i stopy procentowe. Gdy rok 2023 zbliża się do końca, mnóstwo ważnych danych dotyczących tych dwóch tematów płynie do nas szerokim strumieniem.

Wczoraj Biuro Analiz Ekonomicznych (BEA) w USA opublikowało dane o inflacji za listopad (więcej na ten temat później). Rezerwa Federalna ma już dzisiaj o 20:00 ogłosić swoją najnowszą decyzję w sprawie stóp procentowych. Jutro poznamy decyzje Banku Anglii (BoE) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Mamy zatem trzy decyzje w sprawie stóp procentowych w ciągu dwóch dni, przy czym oczekuje się, że wszystkie trzy pozostaną na tym samym poziomie.

Na tym etapie powszechnie oczekuje się, że osiągnęliśmy koniec najbardziej stromego cyklu podwyżek stóp od dziesięcioleci, a uwaga przenosi się teraz na wskazówki dotyczące tego, kiedy stopy zaczną być ponownie obniżane.

W ciągu ostatniego roku wielokrotnie słyszeliśmy frazę „wyżej na dłużej”. Wydaje się, że już wiemy jak wysoko dojdą stopy procentowe, obecnie zadawane pytanie brzmi: jak długo pozostaną na tym poziomie?

Wraz ze spadkiem inflacji i wysokimi kosztami zaciągania kredytów, które negatywnie wpływają na wzrost gospodarczy, przewiduje się, że wszystkie trzy instytucje zaczną obniżać stopy procentowe w przyszłym roku. Jednak każdy z banków pozostaje ostrożny w swoich ocenach.

Rezerwa Federalna

Wczorajsze dane ujawniły, że wskaźnik CPI w Stanach Zjednoczonych nieznacznie spadł rok do roku, z 3,2% do 3,1%.

Jednak preferowany przez Fed wskaźnik inflacji bazowej CPI, który eliminuje zmienne ceny energii i żywności, pozostał na niezmienionym poziomie rok do roku i wyniósł 4%, a w ujęciu miesięcznym wzrósł o 0,1%. Wszystkie dane były zgodne z oczekiwaniami.

Podczas gdy inflacja zasadnicza przesunęła się we właściwym kierunku, utrzymująca się lepka inflacja bazowa daje Fed powód, by nie działać niecierpliwie, jeśli chodzi luzowanie polityki pieniężnej. Powszechnie oczekuje się, że Fed utrzyma dziś stopy procentowe na obecnym poziomie 5,25% - 5,50% po raz trzeci z rzędu.

Ponieważ jakakolwiek inna decyzja wydaje się bardzo mało prawdopodobny, zamiast samej decyzji w sprawie stóp procentowych, inwestorzy będą mocno skupieni na prognozie Fed dla gospodarki oraz na wskazówkach, kiedy stopy procentowe zostaną obniżone i o ile. Obecnie rynek kontraktów terminowych przewiduje cztery cięcia o 0,25% w 2024 roku.

Jednak wielu obserwatorów jest sceptycznych, a Barclays i Goldman Sachs są jednymi z tych, którzy przewidują, że dojdzie jedynie do dwóch z tych cięć. Rzeczywiście, po tym jak przewodniczący Fed Jerome Powell powiedział niedawno, że „przedwczesne jest spekulowanie na temat tego, kiedy polityka może zostać złagodzona”, prawdopodobne jest, że Fed będzie próbował ostudzić nadmierne oczekiwania.

Ponieważ rynki spodziewają się gołębiego nastawienia ze strony Fed, amerykański rynek akcji był ostatnio na fali, a S&P 500 zyskał ponad 10% od początku listopada, zamykając wczorajszą sesję tylko 3% poniżej swojego rekordowego poziomu. Gdy akcje poruszają się w jedną stronę, dolar amerykański porusza się w stronę przeciwną. Od początku listopada indeks dolara amerykańskiego spadł o 2,8%.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Roberto Rivero
Roberto Rivero Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Roberto spędził 11 lat zajmując się projektowaniem systemów tradingowych i decyzyjnych dla traderów i menadżerów funduszy. Posiada także 13 letnie doświadcznie w S&P, gdzie pracował z profesjonalnymi inwestorami.