AUD i USD w kontekście obaw o inflację

Kwiecień 05, 2022 14:51

W tym tygodniu Australia i USA opublikują aktualizacje swoich prognoz dotyczących polityki pieniężnej, co może mieć wpływ na kursy walut AUD i USD w związku z obawami o inflację.   

Zgodnie z oczekiwaniami, Bank Rezerw Australii (RBA) utrzymał swoją główną stopę procentową na poziomie 0,1% w kwietniowej decyzji, odkładając podwyżkę stóp procentowych nawet w obliczu rosnącej presji inflacyjnej w Australii. Inwestorzy zauważyli, że bank centralny porzucił swoją gołębią retorykę "cierpliwości", sygnalizując przyszłe podwyżki stóp procentowych.  

Decydenci polityki fiskalnej i monetarnej w 13-tej największej gospodarce świata oczekują, że inflacja osiągnie w tym roku poziom 4,5%, ale zbyt szybkie podniesienie stóp procentowych prawdopodobnie wzmocniłoby AUD w średnim terminie, osłabiając jednocześnie konkurencyjność eksportu surowców do ważnych partnerów handlowych w Azji.   

W środę FOMC opublikuje protokół z marcowego posiedzenia. Inwestorzy oczekują więcej szczegółów na temat perspektyw banku centralnego i będą poszukiwać sygnałów dotyczących kolejnej podwyżki stóp procentowych, która w momencie pisania tego raportu jest powszechnie oczekiwana na poziomie 0,5%. 

Dzisiaj ma zostać opublikowany raport ISM Services PMI za marzec z USA, który może mieć wpływ na dolara. W lutym wskaźnik PMI dla usług utrzymał się powyżej poziomu 50, co wskazuje na lepsze perspektywy. W połączeniu z silnym rynkiem pracy, inwestorzy mogą spodziewać się podobnych wyników. Ewentualne niespodzianki mogą zaważyć na notowaniach dolara w kontekście presji inflacyjnej.   

Ceny spot ropy naftowej  

Wydarzenia geopolityczne nadal wspierają wysokie ceny ropy naftowej, ponieważ ryzyko związane z podażą kładzie się cieniem na ożywieniu gospodarki światowej po COVID-19. Konflikt na Ukrainie nadal wpływa na nastroje, ponieważ inwestorzy mają nadzieję na kolejne oznaki rozejmu i pozostają wrażliwi na informacje o niedoborach ropy naftowej w Rosji.   

Akcje z pierwszych stron gazet  

Na początku tygodnia giełdowego akcje Twittera wzrosły w wyniku pozytywnych nastrojów, a Elon Musk ujawnił, że posiada 9,2 proc. udziałów wartych blisko 3 mld USD w spółce mikroblogowej.   

Inna firma związana z Elonem Muskiem - Tesla - ogłosiła wysoką sprzedaż pojazdów w pierwszym kwartale. Wiadomość ta wsparła kurs akcji Tesli i pojawia się w momencie, gdy cała gospodarka amerykańska wychodzi z kryzysu COVID-19.  

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Sarah Fenvick (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.