Rupia umacnia się po podwyżce stóp procentowych przez RBI

Czerwiec 08, 2022 17:24

Rupia indyjska umocniła się w stosunku do dolara amerykańskiego na wieść o tym, że Bank Rezerw Indii podniósł stopę procentową repo do wyższego niż oczekiwano poziomu 4,9%. Rynek spodziewał się 4,8%, a do tej pory obowiązywały stopy na poziomie 4,4%.

Inflacja w trzeciej co do wielkości gospodarce świata wzrosła w kwietniu do 7,9 proc. i znacznie przekroczyła docelowy poziom 4 proc. zakładany przez indyjskich decydentów.   

Jastrzębi ruch RBI nastąpił w samą porę, ponieważ waluty krajów nowo uprzemysłowionych, m.in. Indii, muszą stawić czoła głównym walutom, takim jak dolar amerykański i funt brytyjski. Waluty te umocniły się po kolejnych miesiącach zacieśniania polityki pieniężnej, stawiając INR w niekorzystnej sytuacji.   

Co to oznacza dla gospodarki Indii? Jeśli chodzi o wymianę walut i handel, INR jest po słabszej stronie kursów walutowych. Z jednej strony, dzięki temu indyjskie towary i usługi krajowe są bardziej konkurencyjne. Z drugiej strony, zwiększa się odpływ kapitału, ponieważ firmy i osoby prywatne wymieniają swoje rupie i trzymają oszczędności w walutach obcych, takich jak dolar amerykański, aby chronić się przed słabością INR. Ponadto towary importowane, takie jak paliwo i artykuły konsumpcyjne, są mniej dostępne cenowo. Podróżowanie za granicę i kupowanie zagranicznych towarów jest trudniejsze, gdy waluta krajowa jest słabsza od innych walut.   

Czy podwyżka stóp procentowych przez RBI wzmocni rupię? Prawdopodobnie tak, przynajmniej w krótkim okresie. Prognozy dla gospodarki Indii są stosunkowo optymistyczne - prezes RBI Shaktikanta Das przewiduje, że w całym roku 2021-2022 wzrost gospodarczy wyniesie 7,2%. Aby rupia mogła się dalej umacniać w stosunku do dolara, wzrost gospodarczy musiałby utrzymać się na oczekiwanym poziomie, a RBI może w najbliższym czasie zdecydować się na ponowne podniesienie stopy repo.

Większość gospodarek, w tym indyjska, zmaga się z inflacją spowodowaną wysokimi cenami ropy naftowej, na które presję wzrostową wywiera konflikt na Ukrainie. Zależność Indii od importu paliw z zagranicy obciąża gospodarkę, a w chwili pisania tego tekstu ceny spot ropy naftowej nadal utrzymują się znacznie powyżej 100 USD za baryłkę.   

Zobacz więcej wydarzeń handlowych w Kalendarzu Inwestora Admirals.  

Krótka wskazówka 

Co to jest INR?  

INR to kod waluty rupii indyjskiej - krajowej jednostki monetarnej Indii. W gospodarce określanej jako nowo uprzemysłowiona, swobodnie przepływająca waluta jest wspierana przez wzrost PKB na poziomie około 7% rocznie.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.