Wiadomości tradingowe dla początkujących – Co mają wspólnego spready na Forex i wiadomości rynkowe

Sierpień 26, 2022 18:35

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to są spready Forex? 
  • Czym są wiadomości rynkowe?
  • Na czym polega wycena aktywa na rynku?
  • Oczekiwane a nieoczekiwane wiadomości rynkowe
  • Wpływ zmienności rynkowej na spready

Co to są spready Forex?

Spread Forex to różnica między ceną Ask i Bid w transakcjach walutowych. Zmienia się one w zależności od popytu, podaży i dodatkowego spreadu naliczanego przez dostawcę usług finansowych.

Wolumen obrotu jest odpowiednikiem popytu i powoduje wzrost lub spadek ceny instrumentu. Zlecenia, które są realizowane przez drugą stronę transakcji są odpowiednikiem podaży. W tym artykule nie będziemy bardziej zagłębiać się w temat spreadów, jeżeli jesteś zainteresowany dowiedzeniem się więcej na ich temat, sprawdź inny artykuł.

Czym są wiadomości rynkowe?

Wiadomości rynkowe to nic innego jak informacje ekonomiczne publikowane przez różne departamenty rządowe - US Bureau of Economic Analysis i prywatne firmy zajmujące się analizą ekonomiczną, takie jak S&P Global. Wyniki takich badań są publikowane w publicznych oświadczeniach, wpływających na rynki handlowe tak, że albo generują kupno, albo sprzedaż danych aktywów. Media szybko rozpowszechniają zaktualizowane wyniki badań ekonomicznych.

Przykłady wiadomości rynkowych obejmują oświadczenia bankierów centralnych, wyniki i prognozy wzrostu gospodarczego, wydatki konsumentów, stopy inflacji i stopy bezrobocia. Więcej przykładów wydarzeń z tego zakresu można znaleźć w naszym kalendarzu ekonomicznym.

Na czym polega wycena aktywa na rynku? 

Informacje szybko przemieszczają się dzięki internetowi, tak szybko, że komunikat rynkowy wywołuje niemal natychmiastową reakcję na rynkach walutowych.  

Inwestorzy na całym świecie starają się adekwatnie zareagować na napływające informacje, zwłaszcza jeżeli nie są one oczekiwane. W skali masowej przekłada się to na ruchy cenowe w postaci trendów. Trendy mogą przybierać formę spadkową (niedźwiedzią) lub wzrostową (byczą).  

Oczekiwane a nieoczekiwane informacje rynkowe

Konsensus rynkowy zazwyczaj wyznacza oczekiwania co do wyników zdarzenia handlowego. Każdy konsensus rynkowy pochodzi od analityków finansowych i jest podawany przez media finansowe.

Media są zatem uważnie monitorowane przez traderów. Kiedy na przykład USA publikuje swoje najnowsze kwartalne wyniki wzrostu gospodarczego, wydarzenie to poprzedzone jest szeregiem rynkowych konsensusów. Konsensus może być zaskakująco trafny. Wynika to z faktu, że nie jest to zgadywanie, ale opiera się na oficjalnych prognozach wzrostu, wcześniejszych wynikach oraz trendach w pokrewnych sektorach gospodarki. Należy pamiętać, że każdy dany konsensus rynkowy prognozuje wydarzenie w przyszłości i powinien być traktowany jako opinia eksperta, a nie jako fakt.  

Wpływ zmienności rynkowej na spready 

Wiadomości rynkowe wpływają na spready, gdy wywołują dużą zmienność na rynkach walutowych. Zmienność może przyspieszyć każdy trend i spowodować gwałtowne skoki cen aktywów, dlatego doświadczeni inwestorzy wiedzą, że należy ustawić stop loss, aby uchronić rachunek przed zbyt dużą stratą.  

Spready reagują zatem na warunki rynkowe. Gwałtowny wzrost zmienności może poszerzyć spready, ponieważ strony rynku, takie jak banki i inne instytucje w łańcuchu zleceń, stają się bardziej niechętne w podejmowaniu ryzyka. Może to prowadzić do obniżenia wolumenu obrotów, zwłaszcza w wypadku bardzo niespodziewanych wydarzeń.  

Podczas gdy bardziej ryzykowna zmienność charakteryzuje się ostrzejszymi spadkami lub wzrostami wywierającymi presję na ruchy cen aktywów, tak naprawdę pewny poziom zmienności zawsze utrzymuje się na rynku. Zdrowe ruchy cenowe charakteryzują się określoną zmiennością, co oznacza zainteresowanie kupnem lub sprzedażą w oparciu o ważne przyczyny fundamentalne. W takich okresach spready mogą się zmniejszać wraz ze wzrostem zaufania dla rynków. 

Podsumowując, mądrze jest pamiętać o związku pomiędzy wiadomościami rynkowymi a spreadami Forex. Uwzględnienie możliwości poszerzenia i zawężenia spreadów powinno być jednym z kluczy w Twojej strategii zarządzania ryzykiem.  

Czy chciałbyś lepiej zrozumieć rynek Forex? Dołącz do naszych darmowych webinarów prowadzonych przez ekspertów! 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.