Spowolnienie w USA zaczyna ciążyć dolarowi

Październik 05, 2022 14:32

Dane za wrzesień dla USA pokazały spadek zatrudnienia i nowych zamówień na tle wysokiej inflacji i rosnących stóp procentowych.

Ostatni odczyt ISM dla przemysłu spadł z 52,8 w sierpniu do 50,9 we wrześniu. Wskaźnik wciąż sygnalizuje wzrost w gospodarce (wartość powyżej 50), ale jest to najniższy odczyt od początku pandemii COVID-19 w 2000 roku.

Biorąc pod uwagę, że amerykański sektor produkcyjny jest drugim największym na świecie po chińskim, a zaostrzone warunki monetarne wywierają presję na dostęp do kapitału, obserwowanie rozwoju sytuacji w tym obszarze jest niezwykle istotne. Jeżeli sektor przemysłowy nadal będzie się kurczył, może to negatywnie wpłynąć na odczyt PKB za cały rok.

Obserwowane obecnie wyższe ceny towarów, takich jak aluminium, nikiel i ropa naftowa, wpłynęły na wzrost przemysłowy w poszczególnych krajach, ale w różny sposób. Eksporterzy surowców, na przykład Australia, zyskali na silnym popycie i ograniczonych dostawach ze względu na czynniki geopolityczne. Więcej o sile australijskiego rynku eksportowego dowiemy się jutro, 6 października, kiedy to opublikowany zostanie bilans handlowy za sierpień w ujęciu miesiąc do miesiąca. Oczekuje się wzrostu z 8,733 mld w lipcu do 10,5 mld w sierpniu.

Chociaż Bank Rezerwy Australii podnosi stopy procentowe, robi to wolniej niż Rezerwa Federalna w USA, co przekłada się na osłabienie AUD względem USD. Niższy kurs AUD wspiera z kolei eksport Australii.

Eksporterzy są zatem zadowoleni, powodów do radości nie mają za to konsumenci, którzy narzekają na wysokie ceny. Strefa euro opublikuje raport o sprzedaży detalicznej za sierpień 6 października, sprawdzimy zatem w jakiej kondycji są obecnie konsumenci w UE. W ujęciu rocznym oczekuje się, że sprzedaż detaliczna spadła z minus 0,9%. w sierpniu 2021 r. do minus 1,7% w sierpniu 2022 r. Największa gospodarka strefy euro, Niemcy, opublikuje raport o sprzedaży detalicznej w piątek, 7 października. Oczekuje się, że wskaźnik osłabił się do minus 5,1% w sierpniu 2022 roku z minus 2,6% w sierpniu 2021 roku.

Więcej wydarzeń rynkowych można sprawdzić w naszym kalendarzu Forex.

Aby dowiedzieć się, co o rynkach sądzą nasi eksperci, zapisz się na nasze darmowe webinary!

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.