Wiadomości tradingowe dla początkujących – 5 słów, które powinni znać początkujący traderzy

Wrzesień 29, 2022 21:55

W artykule wytłumaczymy 5 często używanych w tradingu słów:

  • Aktywa
  • Zmienność
  • Byczy
  • Niedźwiedzi
  • Rajd

Warto dobrze znać znaczenie powyższych słów, ponieważ bardzo często pojawiają się w informacjach finansowych.

Aktywa

Słowo aktywa jest niezwykle często używane w kontekście tego, co akurat dzieje się na rynkach finansowych. W normalnych warunkach rynkowych, kiedy inwestorzy czują się pewnie, aktywa o podwyższonym ryzyku, takie jak akcje, waluty i nieruchomości, zyskują na popularności. Oferują one wyższe stopy zwrotu niż bezpieczne aktywa o obniżonym ryzyku, takie jak obligacje o stałym dochodzie. Aktywa ryzykowne i bezpieczne określają zatem cały szereg różnych instrumentów finansowych.

Wszystkie aktywa, które znajdują się na różnych giełdach, są instrumentami finansowymi. Instrumenty finansowe, których wynik uzależniony jest od innych aktywów, to instrumenty pochodne lub derywaty. Najpopularniejszym instrumentem pochodnym jest kontrakt na różnice kursowe (CFD). Możemy inwestować w kontrakty CFD na waluty, indeksy, towary, czy akcje.

Kupując kontrakt CFD trader nie wchodzi w posiadanie aktywa. Zysk lub strata uzależniona jest tutaj od różnicy ceny otwarcia i zamknięcia instrumentu.

Zmienność

Określenie to opisuje gwałtowne wzrosty i spadki na aktywach, sektorach rynkowych lub całych giełdach. Zmienność zwykle wskazuje na bardziej ryzykowne środowisko inwestycyjne, a handel w tych warunkach wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy. Kiedy słowo zmienność zaczyna pojawiać się w wiadomościach rynkowych, nadszedł czas, abyś ocenił swoją strategię i dwukrotnie sprawdził, czy odpowiednio zarządzasz ryzykiem.

Byczy

Trendy bycze wskazują, że ceny aktywów rosną i że inwestorzy są optymistycznie nastawieni do dalszych wzrostów. Termin może być używany właściwie do każdego aktywa, rynku, towaru, akcji itd.

Niedźwiedzi

Trend byczy może szybko przekształcić się w trend niedźwiedzi, innymi słowy, w załamanie rynku, w którym cena aktywów, sektora lub rynku gwałtownie spada, ponieważ traderzy i inwestorzy sprzedają bardziej ryzykowne aktywa. Może to nastąpić podczas recesji gospodarczej lub w wyniku negatywnego sentymentu z powodu czynników geopolitycznych.

Rajd

Silny wzrost na rynku, utrzymujący pozytywny sentyment to właśnie rajd. Do rajdu często dochodzi po wcześniejszych spadkach na danym aktywie.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej praktycznych informacji na temat rynków finansowych zapisz się na jednych z naszych bezpłatnych webinarów:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.