Poruszanie się po rynku ropy w niepewnych czasach

Październik 26, 2023 20:31

Pomimo przechodzenia świata na czystszą energię, ropa naftowa nadal odgrywa ogromną rolę w naszym życiu. Surowiec ten jest mocno związany z globalną gospodarką i jest kluczowym czynnikiem w produkcji i dystrybucji zdecydowanej większości towarów i usług na świecie.

W związku z tym zmiany cen ropy naftowej często mają wpływ na całą gospodarkę. Było to szczególnie widoczne w ciągu ostatnich kilku lat, ponieważ wysokie ceny ropy naftowej odegrały znaczącą rolę w rosnącej na całym świecie inflacji. Zrozumienie rynku ropy naftowej jest zatem ważne nie tylko dla traderów, ale może również pomóc obserwatorom w zrozumieniu tego, co dzieje się w szerszej gospodarce.

Wydarzenia wpływające na ceny ropy

Podobnie jak w przypadku każdego innego towaru, cena ropy naftowej jest dyktowana poziomem podaży i popytu na globalnym rynku. Jednak w rzeczywistości jest to znacznie bardziej skomplikowane.

Zamiast kierować się wyłącznie rzeczywistymi poziomami podaży i popytu w danym momencie, ceny ropy są często napędzane spekulacjami na temat tego, co może się stać z podażą i popytem w przyszłości. Oznacza to, że ruchy cen często poprzedzają faktyczne wydarzenia.

Wszystkie towary są wrażliwe na wydarzenia geopolityczne, ale jest to szczególnie prawdziwe w przypadku ropy naftowej. Jak widzieliśmy aż za dobrze w ciągu ostatnich kilku lat, cena ropy naftowej może zachowywać się dość nieregularnie, gdy dochodzi do napięć geopolitycznych, zwłaszcza gdy w grę wchodzą kraje produkujące czarne złoto.

Oprócz wydarzeń geopolitycznych, ceny ropy mogą reagować na zmiany w kondycji gospodarczej. Rozwijające się gospodarki zużywają więcej ropy naftowej niż gospodarki stagnacyjne lub kurczące się, co oznacza, że w czasach boomu gospodarczego popyt na ropę rośnie. Z drugiej strony, w czasach kryzysu gospodarczego perspektywy dla ropy naftowej często podążają za trendem.

Co obecnie wpływa na ceny ropy naftowej?

W kolejnych sekcjach przyjrzymy się czynnikom, o których traderzy ropy naftowej powinni pamiętać podczas poruszania się po rynku w obecnym klimacie.

Napięcie na Bliskim Wschodzie

W lutym 2022 r. widzieliśmy, co dzieje się z cenami ropy, gdy dochodzi do konfliktu z udziałem kraju produkującego ten surowiec. Niecałe dwa tygodnie po tym, jak Rosja, główny producent ropy naftowej, zaatakowała swojego sąsiada, ceny ropy Brent wzrosły o ponad 30%.

Niestety, na początku tego miesiąca byliśmy świadkami powtórki tego ponurego zjawiska, tym razem na Bliskim Wschodzie.

Gdy rynki wznowiły działalność po ataku Hamasu na Izrael, ceny ropy Brent wzrosły o ponad 4% w ciągu jednego dnia. W ciągu kolejnych dziesięciu dni ceny wzrosły o kolejne 5%. Wzrosty te zostały wywołane obawami przed nieuchronnym rozprzestrzenieniem się konfliktu na sąsiednie kraje w regionie, który dostarcza znaczną część światowej ropy naftowej.

Wydaje się jednak, że lawina dyplomatycznych manewrów i późniejsze opóźnienie przewidywanej izraelskiej inwazji złagodziły obawy przed zarażeniem w regionie. Sytuacja ta wydaje się jednak daleka od rozwiązania i z pewnością jest czymś, czego należy być świadomym.

Słabe perspektywy gospodarcze

Korelacja między cenami ropy naftowej a kondycją gospodarczą jest dość łatwa do zrozumienia. Gdy światowa gospodarka rośnie, popyt na ropę naftową ma tendencję wzrostową. Oczywiście odwrotna sytuacja jest również prawdą i jest to jeden z czynników, który miał wpływ na ceny ropy naftowej w ostatnich miesiącach.

Po pierwsze, Chiny, które są drugim co do wielkości konsumentem ropy naftowej na świecie, opublikowały szereg niezadowalających danych gospodarczych od czasu ponownego otwarcia gospodarki po pandemii Covid-19. W związku z tym przewiduje się, że chiński wzrost gospodarczy znacznie spowolni w tym roku, a nawet jeszcze bardziej w przyszłym.

Na początku tego tygodnia, rynki ropy naftowej zostały dotknięte przez słabe dane dotyczące działalności gospodarczej pochodzące zarówno ze strefy euro, jak i z Wielkiej Brytanii. Największa gospodarka bloku, Niemcy, jest już w recesji, a najnowsze dane wywołały obawy, że reszta krajów, kluczowe źródło popytu na ropę, może również wejść w recesję.

Wyższe stopy procentowe

Podczas gdy banki centralne wydają się zbliżać do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, oczekuje się, że stopy pozostaną wyższe przez dłuższy czas. Chociaż może nie istnieć bezpośredni związek między rosnącymi stopami procentowymi a ropą naftową, może to pośrednio wywierać presję na spadek cen ropy.

Aby poskromić wysoką inflację, banki centralne na całym świecie podniosły stopy procentowe. Jednak wyższe stopy procentowe mogą nie tylko obniżyć inflację, ale także zahamować wzrost gospodarczy, co z kolei może doprowadzić do spadku popytu na ropę naftową.

Handel ropą naftową - zrozumienie obecnej sytuacji

Podobnie jak w przypadku każdego aktywa, ważne jest, aby być świadomym ryzyka związanego z handlem ropą naftową i mieć starannie przemyślany plan zarządzania ryzykiem. Ceny towarów mają tendencję do szczególnej zmienności, co może znacznie zwiększyć ryzyko związane z handlem.

Ważne jest również, aby być świadomym obecnych wydarzeń geopolitycznych i zapowiedzi gospodarczych, które mogą mieć wpływ na ceny ropy. Dobrym sposobem na śledzenie ważnych wydarzeń ekonomicznych jest korzystanie z kalendarza ekonomicznego.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Roberto Rivero
Roberto Rivero Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Roberto spędził 11 lat zajmując się projektowaniem systemów tradingowych i decyzyjnych dla traderów i menadżerów funduszy. Posiada także 13 letnie doświadcznie w S&P, gdzie pracował z profesjonalnymi inwestorami.