RBA utrzymuje stopy na niezmienionym poziomie, RBNZ również powinien powstrzymać się od ruchu w górę

Październik 03, 2023 14:39

Stopy procentowe Banku Rezerwy Australii (RBA) i Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) prawdopodobnie przyćmią inne publikacje danych finansowych na początku tego tygodnia. Oba banki centralne szybko podniosły koszty pożyczek, aby walczyć z rosnącymi cenami konsumpcyjnymi i weszły w fazę konsolidacji.

Decyzja RBA w sprawie stóp procentowych

Zarząd RBA utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, zgodnie z oczekiwaniami większości analityków rynkowych. Było to pierwsze posiedzenie rady zarządzającej pod przewodnictwem Michele Bullock, nowo mianowanej prezes banku.

W oświadczeniu po spotkaniu stwierdzono, że może być konieczne dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej, dodając, że „inflacja w Australii przekroczyła swój szczyt, ale nadal jest zbyt wysoka i pozostanie taka jeszcze przez jakiś czas”. RBA prognozuje, że inflacja CPI będzie nadal spadać i powróci do docelowego przedziału 2-3% pod koniec 2025 roku.

Decyzja RBNZ w sprawie stóp procentowych

Oczekuje się, że zarząd RBNZ ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych w środę. Analitycy rynkowi sugerują, że bank centralny Nowej Zelandii prawdopodobnie utrzyma koszty pożyczek na niezmienionym poziomie. Jeśli stopy procentowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie, będzie to trzeci miesiąc z rzędu, ponieważ decydenci RBNZ uważają, że stopy procentowe są wystarczająco wysokie, aby wywierać presję na inflację.

RBNZ był jednym z pierwszych banków centralnych, które wprowadziły zaostrzoną politykę pieniężną. Ekonomiści z UOB Group stwierdzili, że wyższe niż oczekiwano dane o PKB za II kwartał 2023 r. mogą zmusić RBNZ do jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych, ale nie od razu. W raporcie stwierdzono: „Istnieje ryzyko, że Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) może ponownie podnieść swoją oficjalną stopę gotówkową (OCR) o 25 pb. Sądzimy jednak, że RBNZ zdecyduje się wstrzymać w październiku i prawdopodobnie poczeka do posiedzenia w sprawie polityki pieniężnej 29 listopada, korzystając z danych o CPI za II kwartał 23 r. (17 października)”.

Raport o sprzedaży detalicznej w strefie euro za sierpień 2023 r.

W środę Eurostat opublikuje sierpniowy raport sprzedaży detalicznej, który ma pokazać, jak sektor detaliczny reaguje na zmiany w polityce pieniężnej EBC. Analitycy rynkowi sugerowali, że sprzedaż detaliczna może ponownie odnotować ujemny wynik po lipcowym spadku o -1,0%.

W raporcie Komisji Europejskiej (KE) odnotowano, że „w lipcu 2023 r. skorygowany sezonowo wolumen handlu detalicznego spadł o 0,2% w strefie euro i o 0,3% w UE w porównaniu z czerwcem 2023 r.”.

Bank Światowy obniża prognozę wzrostu dla Azji Wschodniej i Pacyfiku

Analitycy Banku Światowego obniżyli prognozę wzrostu gospodarczego dla Azji Wschodniej i Pacyfiku z 5,1% do 5,0% w 2023 roku. Ich prognoza wzrostu na 2024 r. również została obniżona z 4,8% do 4,5%. W raporcie Banku Światowego stwierdzono, że powolna ekspansja gospodarcza Chin w połączeniu z wysokimi stopami procentowymi były głównymi przyczynami przewartościowania.

Instytucja z siedzibą w Waszyngtonie odniosła się do rosnącego zadłużenia korporacyjnego w Tajlandii, Chinach i Wietnamie. Jeśli chodzi o gospodarkę Chin, analitycy Banku Światowego stwierdzili, że „podczas gdy czynniki krajowe prawdopodobnie będą miały dominujący wpływ na wzrost w Chinach, czynniki zewnętrzne będą miały większy wpływ na wzrost w większości pozostałych krajów regionu”.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.