Handel akcjami PepsiCo po wynikach za trzeci kwartał

Październik 11, 2023 16:16

PepsiCo jest właścicielem takich marek jak Pepsi, 7 Up, Gatorade, Quaker Foods i przekąsek, Doritos i wielu innych. PepsiCo z siedzibą w Nowym Jorku zajmuje się produkcją, dystrybucją i marketingiem produktów spożywczych i napojów.

Dowiedz się więcej o wynikach spółki i prognozach analityków dla jej akcji.

Akcje: PepsiCo Inc
Symbol dla rachunku Invest.MT5: PEP
Data powstania pomysłu: 10 października 2023 roku
Horyzont czasowy: 1-6 miesięcy
Poziom wejścia:
165 USD
Cel: 225 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki PepsiCo za trzeci kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków PepsiCo: 

 • Zysk na akcję 2,25 USD vs prognozowane 2,15 USD 
 • Przychody 23,45 mld USD vs prognozowane 23,39 mld USD 
 • Dochód netto w wysokości 3,09 mld USD wzrósł z 2,7 mld USD rok wcześniej. 
 • Sprzedaż netto wzrosła o 6,7% do 23,45 mld USD. 
 • Wolumen sprzedaży napojów w Ameryce Północnej spadł o 6% 

PepsiCo opublikowało znacznie lepszy niż oczekiwano raport zysków za trzeci kwartał, przewyższając prognozy analityków dotyczące zysku na akcję i przychodów. Firma zajmująca się żywnością i napojami podniosła również swoją całoroczną prognozę zysków, która została wzmocniona przez przeniesienie podwyżek cen na swoich klientów.  

Podwyżki cen wyniosły średnio około 11% w trzecim kwartale, co pomogło firmie odnotować przychody grupy lepsze od oczekiwanych o niewielką kwotę. Niepokojące jest jednak to, że wzrost cen spowodował spowolnienie wolumenu sprzedaży o 6%.  

Dane podkreślają, że więcej osób mogło zdecydować się nie kupować określonego produktu ze względu na wyższą cenę. Jeśli PepsiCo będzie nadal przenosić wyższe koszty na konsumentów, może to mieć bardzo negatywny wpływ na wielkość sprzedaży i może zacząć wpływać na całoroczne prognozy i wyniki finansowe.  

Trendem, który należy obserwować, jest presja na przedsiębiorstwa i konsumentów spowodowana wyższą inflacją. Dlatego też śledzenie danych makroekonomicznych jest ważne, aby ustalić, w jaki sposób wpłyną one na presję podaży i popytu w gospodarce.

Przewidywania analityków wobec akcji PepsiCo

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, PepsiCo posiada obecnie 11 ocen „kupuj”, 5 ocen „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 225 USD, a najniższy to 170 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 197,27 USD.

Źródło: TipRanks, 10 października 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach PepsiCo

 • Kupno akcji po wybiciu powyżej 165 dolarów  
 • Cel inwestycji to cena nieco poniżej najwyższej prognozy analityków: 225 dolarów       
 • Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 • Horyzont czasowy = 1-6 miesięcy  
 • Jeżeli kupisz 10 akcji PepsiCo:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 600 dolarów: (225-165) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje PepsiCo w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4500 spółek, aby kupić akcje PepsiCo:

 1. Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard.   
 2. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 3. Wyszukaj akcje PepsiCo w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo.   
 4. Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.
Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. PepsiCo wykres miesięczny od stycznia 20016 roku do października 2023 roku. Utworzono 10 października 2023 roku. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

 

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje PepsiCo już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje PepsiCo będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje PepsiCo będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacje inwestycyjne. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.