Jak handlować akcjami Nike po wynikach za III kwartał 2024 roku

Marzec 28, 2024 14:09

Podczas gdy akcje Nike radziły sobie dobrze w trakcie i po pandemii, obecnie spadły o około 50% od rekordowego poziomu odnotowanego w listopadzie 2021 roku. W rzeczywistości cena akcji Nike spadała przez ostatnie dwa lata z rzędu.  

Firma zajmująca się sprzedażą detaliczną i odzieżą sportową właśnie ogłosiła swój raport finansowy za trzeci kwartał 2024 roku. Dowiedz się więcej o wynikach Nike i prognozach analityków dla akcji tej spółki.

Akcje: Nike Inc
Symbol dla rachunku Invest.MT5: NKE
Data powstania pomysłu: 26marca 2024 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
103 USD
Cel: 130 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Nike za trzeci kwartał 2024 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu

 • Zysk na akcję 0,77 USD vs prognozowane 0,74 USD 
 • Przychody w wysokości 12,43 mld USD wobec 12,28 mld USD 
 • Kwartalny dochód netto w wysokości 1,17 mld USD w porównaniu do 1,24 mld USD rok wcześniej. 
 • Przychody w Ameryce Północnej wzrosły do 5,07 mld USD wobec oczekiwanych 4,75 mld USD. 
 • Przychody z Chin w wysokości 2,08 mld USD wobec oczekiwanych 2,09 mld USD 
 • Przychody w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce spadły o 3% do 3,14 mld USD i były niższe od szacunków analityków. 

W ogólnym rozrachunku Nike pokonał szacunki analityków dotyczące zysku na akcję i przychodów. Jednak większość zysków pochodziła z lepszych niż oczekiwano przychodów z Ameryki Północnej. Inne regiony, takie jak Chiny, Europa, Bliski Wschód i Afryka, zmagały się w tym kwartale z niższymi przychodami. Po publikacji wstępnych wyników akcje wzrosły o 5%, a następnie spadły o ponad 7%.  

Podczas gdy nierównomierny strumień przychodów z globalnych regionów jest niepokojący, to właśnie prognozy Nike na bieżący kwartał i rok fiskalny 2025 zaniepokoiły rynek. Spodziewa się wzrostu o zaledwie 1% do końca roku fiskalnego. Oczekuje się jednak, że marże wzrosną ze względu na niższe koszty frachtu morskiego i lepszą wydajność łańcucha dostaw.  

Zespół zarządzający stwierdził, że wydatki konsumentów na odzież i obuwie spadły. Dlatego też w zeszłym roku firma ogłosiła plan restrukturyzacji mający na celu zmniejszenie kosztów o 2 miliardy dolarów w ciągu najbliższych trzech lat.  

Mieszane perspektywy makroekonomiczne i wyniki spółki są jednym z powodów, dla których więcej analityków zmieniło rating akcji na „trzymaj”, jak pokazano poniżej.

Przewidywania analityków wobec akcji Nike

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Nike posiada obecnie 15 ocen „kupuj”, 13 ocen „trzymaj” oraz 1 ocenę „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 130 USD, a najniższy to 81 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 112,24 USD.

Źródło: TipRanks, 26 mara 2024 roku

 

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Nike

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 103 USD.  
 2. Cel inwestycji znajduje się poniżej najwyższej ceny analityków - 130 USD.       
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji Nike:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 270 dolarów: (130-103) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Nike wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje Nike w 4 krokach   

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 • W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Nike i przeciągnij symbol do okna wykresu.   
 • Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.
Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Miesięczny wykres Nike od stycznia 2017 r. do marca 2024 r. Utworzono 26 marca 2024 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Nike już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Nike będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Nike będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.