Jak handlować akcjami Verizon, podczas zwrotu inwestorów w kierunku spółek dywidendowych

Wrzesień 30, 2022 12:50

W związku ze spadkami na światowych rynkach akcji w tym roku i ogólnie niepewną sytuacją na świecie, część inwestorów zaczęła bardziej doceniać spółki wypłacające dywidendę. Warto przypomnieć, że większość dywidendowych amerykańskich spółek wypłaca dywidendę kwartalnie.  

Na zamknięciu notowań w poniedziałek 26 września stopa dywidendy dla znanej firmy telekomunikacyjnej Verizon wynosiła 6,70%. Oznacza to, że inwestorzy mogliby otrzymać 6,70% rocznie, trzymając akcje w każdym dniu w roku, w którym przyznawane jest prawo do dywidendy.

Poniżej przedstawiamy, jak handlować akcjami Verizon.

Akcje: Verizon Communications Inc
Symbol dla rachunku Invest.MT5: VZ
Data powstania pomysłu: 27 września 2022 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
38 USD
Cel: 50 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 2,5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Potencjalne zyski dywidendowe od Verizon

Stopa dywidendy jest obliczana poprzez podzielenie rocznej dywidendy na akcję przez cenę rynkową akcji. Według danych Verizon, roczna dywidenda wynosi 2,61 USD. Cena zamknięcia akcji w poniedziałek 27 września wynosiła 38,93 USD.  

Zatem roczna stopa dywidendy to 6,7%. Oczywiście stopa dywidendy będzie się zmieniać, ponieważ akcje zamykają się po innej cenie każdego dnia. W ostatnim kwartale Rada Dyrektorów Verizon zwiększyła kwartalną dywidendę do 0,6525 USD na akcję.

Był to szesnasty z rzędu rok zwiększania dywidendy w tej firmie. Jak podaje CNBC, firma świadcząca usługi finansowe Morningstar ujawniła, że Verizon jest jedną z jej czołowych spółek z najwyższą stopą dywidendy. Analitycy firmy podkreślają, że spodziewają się po Verizon „odpowiednich wyników”.

Stopa dywidendy powiązana jest z ceną akcji – im niższa cena akcji, tym wyższa stopa dywidendy.

Istnieje jednak ryzyko, że po bardzo dużych spadkach cen akcji, które znacznie podwyższą stopę dywidendy, spółka wstrzyma wypłacanie dywidendy.

Dlatego inwestowanie tylko ze względu na atrakcyjną stopę dywidendy jest dość ryzykowne.

Zawsze należy przeprowadzić dodatkową analizę fundamentów spółki oraz dowiedzieć się, dlaczego cena akcji spadła, aby upewnić się, że wypłata dywidendy nie będzie zagrożona.

Akcje Verizon w tym roku spadły o około28%. Na notowania wpłynął nie tylko dotychczasowy 23% spadek indeksu S&P, ale także rosnąca konkurencja i inwestycje w kosztowną technologię 5G. 

Bilans spółki jest jednak wystarczający, aby pokryć dywidendę. Cena akcji zbliża się jednak do ważnego poziomu w okolicach od 38,00 USD do 32,00 USD, zbudowanego z horyzontalnej linii wsparcia od dołków z 2015 roku i wznoszącej się linii trendu od 1984 do 2008 roku.

Źródło: Tradingview, miesięczny wykres VZ od 1 listopada 1983 r. do 26 września 2022 r., utworzono 26 września 2022r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Przewidywania analityków wobec akcji Verizon

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Verizon posiada obecnie 2 oceny „kupuj” i 13 oceny „trzymaj”, 2 osoby wydały ocenę „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 64 USD, a najniższy to 33 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 50,09 USD.

 Źródło: TipRanks, 27 września 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Verizon

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 38,1 dolarów  
 2. Cel inwestycji to osiągnięcie średniej prognoz analityków: 50 dolarów       
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 2,5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji Verizon:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 119 dolarów: (50-38,1) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcje i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje Verizon w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4300 spółek, aby kupić akcje Verizon:

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 • W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Verizon i przeciągnij symbol do okna wykresu.   
 • Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Verizon już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Verizon będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Verizon będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacje inwestycyjne. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.