Jak handlować akcjami Adobe po wynikach za drugi kwartał

Czerwiec 21, 2023 17:44

Adobe to znana na całym świecie firma programistyczna, której produkty obejmują Adobe Acrobat, Experience Cloud, Photoshop, Lightroom, Illustrator i wiele innych, w tym nowy AI Sensei.  

Firma właśnie ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał fiskalny 2023 roku. Dowiedz się więcej o ostatnich wynikach Adobe, co analitycy prognozują dla akcji firmy i jak nimi handlować.

Akcje: Adobe Inc
Symbol dla rachunku Invest.MT5: ADBE
Data powstania pomysłu: 20 czerwca 2023 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
520 USD
Cel: 600 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Adobe za drugi kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu zysków Adobe: 

 • Zysk na akcję wzrósł z 2,49 USD do 2,82 USD. 
 • Kwartalny przychód w wysokości 1,3 mld USD wobec 1,18 mld USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
 • Przychody wzrosły o 10% rok do roku do 4,82 mld USD, oczekiwano 4,78 mld USD. 
 • Przychody z mediów cyfrowych wzrosły o 10% rok do roku 
 • Przychody z doświadczeń cyfrowych (w tym Experience Cloud) wzrosły o 12% rok do roku. 
 • Podwyższona prognoza na cały rok 

Wyniki finansowe Adobe za drugi kwartał 2023 r. przewyższyły większość oczekiwań firmy dzięki wyższym przychodom i zyskowi na akcję. Doprowadziło to do tego, że zarząd zwiększył swoje roczne prognozy dotyczące przychodów, które do końca roku wyniosą między 19,25 mld USD i 19,35 mld USD - analitycy prognozowali 19,30 mld USD.

Duża część konferencji po wynikach Adobe koncentrowała się na produktach sztucznej inteligencji, które firma rozwijała w ostatnich kwartałach. Firma podjęła decyzję o pobieraniu opłat od klientów komercyjnych za oprogramowanie Firefly, które może przekształcać tekst w trójwymiarowe obrazy, audio, wideo i ilustracje. Jego generator sztuki AI odnotował aktywność 80 razy wyższą niż oczekiwała firma Adobe.  

Jednak jedną z niewiadomych dotyczących akcji Adobe i innych spółek technologicznych jest polityka Rezerwy Federalnej w zakresie stóp procentowych. Na ostatnim posiedzeniu Fed utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ale zapowiedział, że nastąpią kolejne podwyżki.  

Wyższe stopy procentowe mogą wpływać na ceny akcji, ponieważ wyższe koszty pożyczek mogą obniżać zyski. Krach na giełdzie w 2022 r. był w dużej mierze spowodowany tym, że banki centralne zaczęły podnosić stopy procentowe po raz pierwszy od czasu pandemii.  

Dlatego też śledzenie danych makroekonomicznych będzie również ważne dla analizy perspektyw kursu akcji Adobe. 

Przewidywania analityków wobec akcji Adobe

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Adobe posiada obecnie 15 ocen „kupuj”, 13 ocen „trzymaj” oraz 0 ocen „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 600 USD, a najniższy to 450 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 541,52 USD.

Źródło: TipRanks, 20 czerwca 2023 roku

 

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Adobe

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 520 USD.  
 2. Cel inwestycji znajduje się poniżej najwyższej ceny analityków - 600 USD.       
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji Adobe:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 800 dolarów: (600-520) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Adobe wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje Adobe w 4 krokach   

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 • W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Adobe i przeciągnij symbol do okna wykresu.   
 • Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.
Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Miesięczny wykres Adobe od 1.10.1998 r. do 19.06.2023 r. Utworzono 19.06.2023 r. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Adobe już dzisiaj! ▼▼▼ 

 

Czy uważasz, że akcje Adobe będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Adobe będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitan Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.