Co pokaże odczyt PKB z Wielkiej Brytanii?

Czerwiec 28, 2023 14:58

Raporty o PKB w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii będą w czołówce wiadomości finansowych przez resztę tego tygodnia. Tego typu raporty mają znaczenie przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych przez banki centralne.

Główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Philip Lane powiedział: „będziemy mieli okres, w którym stopy procentowe muszą pozostać restrykcyjne, aby upewnić się, że nie nastąpi żaden nowy szok, który oddali nas od 2%, a trwałość tej restrykcyjności jest bardzo ważna”. Komentując możliwość obniżek stóp procentowych, Lane zauważył, że nie przewiduje szybkich obniżek stóp procentowych w ciągu najbliższych kilku lat.

Raport o PKB Stanów Zjednoczonych w I kwartale 2023 r.

Zgodnie z prognozami analityków gospodarka USA odnotuje wzrost o 1,3% w pierwszym kwartale roku w ujęciu rocznym. Podczas gdy ekonomiści będą czekać na raport amerykańskiego Biura Analiz Ekonomicznych (BEA), aby potwierdzić dane w czwartek, gospodarka USA stara się znaleźć drogę, na którą wpływają czynniki takie jak rosnące stopy procentowe, inflacja i dość silny rynek pracy.

Analitycy HSBC napisali w raporcie, że „Stany Zjednoczone wejdą w fazę spadkową w czwartym kwartale, po czym nastąpi rok spowolnienia i europejska recesja w 2024 r.”.

Z kolei analitycy BofA wskazują na odporność gospodarki, co skłania ich do przewidywania znacznych korekt w górę amerykańskiego PKB. Oczekuje się, że trzeci szacunek PKB za drugi kwartał zostanie zrewidowany znacznie powyżej 1,8% w ujęciu kwartalnym (skorygowanym sezonowo w ujęciu rocznym), napędzanym przez wydatki na budownictwo mieszkaniowe i niemieszkaniowe, jak sugerują w raporcie.

Raport o PKB Wielkiej Brytanii za I kwartał 2023 r.

Office for National Statistics (ONS) opublikuje raport PKB za pierwszy kwartał 2023 roku. Analitycy rynkowi sugerują, że gospodarka Wielkiej Brytanii wzrosła o 0,1% w ujęciu kwartalnym. Ekonomiści spodziewają się wzrostu o 0,2% w ujęciu rocznym. 

Analitycy Wells Fargo napisali w raporcie: „Biorąc pod uwagę, że Bank Anglii ma zamiar znacznie podnieść stopy procentowe, spodziewamy się, że pod koniec 2023 r. gospodarka Wielkiej Brytanii znajdzie się pod ponowną presją i oczekujemy stagnacji wzrostu lub nawet skurczenia się gospodarki”.

W przeciwieństwie do prognozy Wells Fargo, ekonomiści z Obserwatorium Ekonomicznego zasugerowali: „nasza zaktualizowana prognoza wzrostu o 0,1% w drugim kwartale jest zgodna z poglądem, że wzrost PKB pozostanie bliski zeru w 2023 r.”.

Stopa bezrobocia w strefie euro bez zmian w maju?

Eurostat opublikuje raport na temat stopy bezrobocia w maju. Ekonomiści przewidują, że bezrobocie w strefie euro pozostanie na niezmienionym poziomie 6,5%. W raporcie EY stwierdzono, że „strefa euro oficjalnie weszła w recesję w I kwartale 2023 r. i chociaż oczekuje się, że spowolnienie będzie bardzo płytkie i krótkotrwałe, rynki europejskie nadal borykają się z wysoką inflacją i bezprecedensowym wzrostem stóp procentowych”.

W raporcie Agencji Reutera opublikowanym 23 czerwca stwierdzono, że „aktywność gospodarcza jest słaba, a EBC wyraźnie nie udało się osiągnąć celu, jakim było zacieśnienie polityki na tyle, aby powstrzymać presję cenową bez wpędzania krajów europejskich w recesję. Inną kwestią jest to, że recesja zwykle zwiększa bezrobocie, ułatwiając pracę bankowi. Wygląda jednak na to, że firmy nadal zatrudniają, pamiętając, jak trudno było zdobyć nowych pracowników po pandemii i oferując EBC niewielką ulgę”.

Czy inflacja CPI w Tokio wzrośnie?

Raport o inflacji CPI w Tokio za czerwiec zostanie opublikowany przez krajowy urząd statystyczny w czwartek. Analitycy prognozują, że inflacja wyniesie 3,8% w ujęciu rocznym, co oznacza wzrost z poziomu 3,2% odnotowanego w maju. Podstawowy wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) w całym kraju, który nie bierze pod uwagę świeżej żywności, ale obejmuje produkty energetyczne, wzrósł w maju o 3,2% w ujęciu rocznym, spowalniając z 3,4% w kwietniu, ale przekraczając prognozy rynkowe zakładające wzrost o 3,1%.

Liczba ta jest znacznie wyższa niż cel inflacyjny Banku Japonii wynoszący 2%. Ekonomiści z Moody's Analytics zauważyli, że „chociaż presja cenowa się rozszerza, inflacja pozostaje jednak w przeważającej mierze napędzana podażą. Przy gospodarce, która jest wciąż mniejsza niż przed pandemią, zmiany w polityce pozostają odległe”.

Sprzedaż detaliczna w Australii w maju

Australijskie Biuro Statystyczne (ABS) ogłosi dane dotyczące sprzedaży detalicznej w czwartek rano. Analitycy rynkowi sugerują, że majowa sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,1% w ujęciu miesiąc do miesiąca, zyskując niewielką przewagę nad kwietniowym wynikiem wynoszącym 0. Niektórzy analitycy sugerują, że kilku australijskich sprzedawców detalicznych doświadczyło spadku sprzedaży o 20-30% w ciągu ostatniego roku.

Zarząd Banku Rezerw Australii (RBA) spotka się w przyszłym tygodniu i oczekuje się, że utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Jeśli tak się stanie, będzie to druga przerwa RBA w obecnym cyklu podwyżek stóp procentowych, w którym bank podniósł oficjalną stopę gotówkową o 4% w ciągu ostatnich 13 miesięcy.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.