Europa szuka w OPEC ratunku dla ropy naftowej

Marzec 22, 2022 12:33

Europa zwróciła się do OPEC o pomoc w wydobyciu ropy naftowej w obliczu niepewności geopolitycznej, która powoduje zmienność na światowych rynkach energii.   

Kontrakty terminowe na ropę naftową po raz kolejny rosną w przedsprzedaży, ponieważ inwestorzy obawiają się zakłóceń w dostawach od jednego z największych dostawców czarnego złota na świecie - Rosji. Przywódcy UE wezwali OPEC do zwiększenia dostaw i przyspieszenia harmonogramu wycofywania się grupy z cięć związanych z COVID-19.   

Arabia Saudyjska dysponuje największymi wolnymi mocami przerobowymi w OPEC, a ponadto jest najbardziej narażona na ryzyko, gdyby wybuch COVID-19 doprowadził do kolejnych blokad i zmniejszenia popytu na paliwa. Sytuację komplikuje fakt, że OPEC i Rosja od 2016 r. zasadniczo koordynują swoją politykę w zakresie dostaw ropy naftowej.   

Tymczasem gospodarki światowe wychodzą z recesji pandemicznej, a popyt na paliwa może rosnąć szybciej niż podaż, tworząc idealną burzę inflacyjną. Patrząc realistycznie, jak wysoko mogą wzrosnąć ceny ropy naftowej? Nie osiągnęły jeszcze poziomu 147 USD za baryłkę z 2008 r., ale jeśli nie zmniejszy się ryzyko związane z podażą, zmienność cen będzie się utrzymywać.   

Z innych informacji, rynki inwestycyjne nadal preferują bezpiecznego dolara amerykańskiego, ponieważ Rezerwa Federalna planuje kolejne podwyżki stóp procentowych, a szef banku centralnego Jerome Powell stwierdził, że inflacja jest zdecydowanie zbyt wysoka. Jastrzębia retoryka nadal wspiera indeks dolara amerykańskiego, a aktywa denominowane w dolarach - od oszczędności po obligacje skarbowe - zyskują na atrakcyjności.   

Ceny spot złota  

Ceny spot złota pozostają na stosunkowo wysokim poziomie, ale byki na rynku złota powstrzymuje umacniający się dolar amerykański, który sprawia, że metal szlachetny staje się droższym aktywem w momencie pisania tego tekstu.   

Rynki akcji w Europie odczuwają presję wydarzeń geopolitycznych i rosnących cen paliw, ponieważ inwestorzy szukają wskazówek dotyczących rozwoju sytuacji gospodarczej. Euro pozostaje pod presją w związku z rosnącymi obawami o recesję i inflację. Wśród wydarzeń finansowych, na które warto zwrócić uwagę dzisiaj, jest wystąpienie prezesa EBC Lagarde, które może dostarczyć wskazówek na temat planów banku centralnego dotyczących ograniczenia programu QE w tym roku. 

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Sarah Fenvick (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.