Rynek oczekuje na spotkanie OPEC po pojawieniu się wariantu Omicron

Grudzień 02, 2021 18:31

Jak obserwujemy od kilku miesięcy, jednym z głównych powodów do niepokoju i katalizatorów na rynkach finansowych jest obawa przed wzrostem inflacji wywołanym przez gwałtowny wzrost kosztów energii, który obserwujemy zarówno w przypadku ropy naftowej, jak i gazu ziemnego. Te wzrosty spowodowały gwałtowne odbicie inflacji, co skłoniło takie instytucje jak Rezerwa Federalna i Europejski Bank Centralny do podjęcia działań w kierunku ograniczenia programów stymulacyjnych, między innymi w celu przeciwdziałania inflacji, osiągającej poziom niespotykany od 30 lat.  

Obawa przed wysokimi cenami paliw kopalnych przed nadejściem zimy na półkuli północnej spowodowała, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny zjednoczyły się, prosząc OPEC o podjęcie działań takich jak większy wzrost produkcji w celu złagodzenia cen, ale także zdecydowały się na uwolnienie części swoich strategicznych rezerw ropy naftowej, aby przeciwdziałać gwałtownemu wzrostowi jej cen.  

Jednak podczas ostatnich sesji zmieniło się to diametralnie po tym, jak strach przed nowym wariantem koronawirusa, który pojawił się w RPA, znanym jako Omicron, zalał rynki finansowe. W wyniku tego cena baryłki Brent spadła o 15,37%.  

Uwaga rynków podczas dzisiejszej sesji bez wątpienia skupi się na spotkaniu Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC), ponieważ mogą zapaść decyzje dotyczące tego, czy kontynuować obecny plan wydobycia, czy też go przerwać, zamrażając wzrost dziennego wydobycia baryłek ustalony podczas poprzednich spotkań w celu odzyskania wyższych cen ropy.  

Tymczasem, jeśli spojrzymy na wykres dzienny, możemy zauważyć, że po ustanowieniu rocznych maksimów w październiku ubiegłego roku, cena baryłki Brent doświadczyła gwałtownego spadku o 18,71%. Prawdą jest, że duża część tego spadku miała miejsce w ciągu ostatniego tygodnia.  

Ta ostra wyprzedaż doprowadziła do przełamania przez cenę kilku ważnych poziomów wsparcia, takich jak dolna wstęga byczego kanału, w którym kurs podążał od kwietnia 2020 r. Przekroczona została również dość istotna średnia z 200 sesji w kolorze czerwonym, kiedy kurs osiągnął najniższe poziomy podczas sesji w ostatni wtorek, 30 listopada - około 68,10 USD za baryłkę.  

Technicznie rzecz biorąc, przełamanie w dół tych ważnych poziomów wsparcia otwiera drzwi do większej korekty w poszukiwaniu podwójnego dna utworzonego w okresie od maja do sierpnia tego roku i reprezentowanego przez dolny czerwony pasek. Musimy być jednak bardzo uważni jeżeli chodzi o rozwój sytuacji podczas następnych sesji. Biorąc pod uwagę możliwość silnego odbicia, jeśli zostanie ostatecznie potwierdzone, że nowy wariant Covid-19 może nie być tak poważny, jak niektóre głosy wskazują. W tej chwili niepewność pozostaje zakotwiczona na rynkach, więc możemy spodziewać się dużej zmienności podczas nadchodzących sesji.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Brent, wykres dzienny. Zakres danych: od 20 października 2020 roku do 2 grudnia 2021 roku. Data sporządzenia: 2 grudnia 2021 roku, o godzinie 09:35. Należy pamiętać, że wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych zysków.  

Zmiany kursu Brent w ciągu ostatnich 5 lat:  

2020: -21,52%  

2019: +22,68%  

2018: -19,55%  

2017: +17,69%  

2016: +52,41%  

Z kontem Admirals Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na Brent i ponad 3000 akcji! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno z rynków byka jak i niedźwiedzia, a także z wykorzystania dźwigni finansowej. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:  

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

   1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
   2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
   3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
   4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
   5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
   6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
   7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.