Zmienność akcji w obliczu zacieśnienia polityki monetarnej w USA

Marzec 23, 2022 12:49

Światowe akcje były niestabilne w ciągu nocy po tym, jak Rezerwa Federalna zasygnalizowała bardziej energiczne zacieśnianie polityki pieniężnej w celu kontrolowania wysokiej inflacji. W miarę jak gospodarka amerykańska wychodzi ze spowolnienia związanego z COVID-19, inflacja osiągnęła w lutym poziom 7,9% w ujęciu rocznym, co stanowi najwyższy roczny wzrost od 40 lat.   

Indeksy amerykańskie i azjatyckie wzrosły dzięki lepszemu sentymentowi do akcji bankowych, takich jak JP Morgan i Bank of America. Ogólnie rzecz biorąc, perspektywy dochodów z tytułu stóp procentowych poprawiły się dla banków i innych spółek z sektora finansowego.   

Na razie obawy związane z ryzykiem geopolitycznym uspokoiły się, ponieważ inwestorzy skupili się na takich gigantach rynku akcji jak odzież sportowa Nike, która odnotowała silny popyt kwartalny oraz lepsze od oczekiwanych przychody i zyski.  

Z innych informacji, zmienność cen spot złota i ropy naftowej zmniejszyła się w porównaniu z wcześniejszymi tygodniami. Nastroje rynkowe są ostrożne i wrażliwe na ryzyko geopolityczne. Wojna na Ukrainie trwa już prawie miesiąc, a ceny ropy na rynku spot mogą w najbliższym czasie gwałtownie zareagować na dalsze wstrząsy rynkowe wynikające z obaw o podaż.   

Wszystkie oczy skierowane na Fed  

Po ostatniej jastrzębiej retoryce, Rezerwa Federalna może podwyższyć swoją główną stopę procentową o 0,50 punktów bazowych na następnym posiedzeniu w maju, walcząc ze skutkami inflacji, z których jednym jest spadek wartości obligacji. W okresach luzowania ilościowego (QE) Rezerwa Federalna skupuje aktywa w celu wsparcia gospodarki i w chwili obecnej posiada papiery skarbowe o wartości szacowanej na 5,7 bln USD. Podwyżka stóp procentowych mogłaby ograniczyć skutki inflacyjne, zwiększając jednocześnie atrakcyjność obligacji ze względu na wyższą rentowność.  

Nadchodzące wydarzenia finansowe  

Wydarzeniami finansowymi, na które należy zwrócić uwagę w dniu dzisiejszym, są dane dotyczące wydatków konsumpcyjnych i inflacji w Wielkiej Brytanii, które - w zależności od wyników - mogą mieć wpływ na pary walutowe związane z GBP. Wystąpienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella może wpłynąć na kurs dolara, złota, instrumentów finansowych i obligacji. Wreszcie, Bank Japonii opublikuje protokół z posiedzenia i perspektywy polityczne, co może mieć wpływ na pary walutowe z JPY.   

FAQ 

Co to jest zmienność?  

Zmienność to wskaźnik wahań cen instrumentu finansowego w danym okresie czasu. Wysoka zmienność sprzyja okazjom inwestycyjnym, ale również zwiększa ryzyko. Ceny mogą rosnąć lub spadać w sposób niestabilny z powodu wstrząsów rynkowych lub wyjątkowo dobrych wiadomości.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Sarah Fenvick (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko
Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.