Ropa na rynku spot przed dniem wypełnionym wydarzeniami ekonomicznymi

Marzec 24, 2022 11:54

Ceny ropy naftowej na rynku spot są niestabilne, a światowe rynki akcji tracą punkty, ponieważ inflacja i napięcia geopolityczne wpływają na nastroje związane z ryzykiem przed napiętym dniem handlowym.   

Wiadomości makroekonomiczne  

Markit opublikuje dziś marcowy raport PMI dla Niemiec. W zależności od reakcji na wyniki, wydarzenie to może wpłynąć na kurs EURUSD. Sektor produkcyjny w strefie euro boryka się z problemami związanymi z wysokimi cenami ropy naftowej i rosnącymi kosztami procesów przemysłowych, a także z niepewnością co do przyszłości handlu z Rosją w obliczu konfliktu na Ukrainie.   

Wiadomości handlowe z Wielkiej Brytanii  

Dziś ukaże się raport Markit March Services z Wielkiej Brytanii, który może mieć wpływ na notowania GBP. Benchmark był byczy w lutym, tuż przed rozpoczęciem wojny, która wpłynęła na nastroje w marcu.   

Pary walutowe CHF  

Przed poranną decyzją Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) w sprawie stóp procentowych należy obserwować pary walutowe z CHF. Klimat dla polityki monetarnej na świecie staje się coraz bardziej jastrzębi w związku z wysoką inflacją, a kluczowa stopa procentowa SNB wynosi obecnie minus 0,75%.   

USD - zamówienia na dobra trwałego użytku  

Ostatnim istotnym wydarzeniem w dzisiejszym kalendarzu makroekonomicznym jest raport o zamówieniach na dobra trwałego użytku w USA za luty. Wysoka inflacja może mieć wpływ na nastroje konsumentów w tym miesiącu, a kurs dolara może się zmienić w zależności od reakcji rynku na te informacje.   

Handlujący ropą naftową wrażliwi na ryzyko podaży  

Nerwy inwestorów są napięte, gdy ryzyko po stronie podaży pojawia się ponownie na Morzu Kaspijskim, skąd transportowana jest znaczna część rosyjskiej ropy naftowej. Spotowe ceny ropy naftowej wzrosły o około pięć procent po doniesieniach o przerwach w dostawach, po czym znów spadły. Zmienność prawdopodobnie ujawni się w przypadku podobnych incydentów w regionie i przed kluczowym spotkaniem OPEC. 

Europa zwróciła się do OPEC o uwolnienie dostaw ropy, a spotkanie tej grupy odbędzie się w przyszłym tygodniu 31 marca. Dotychczas OPEC opierał się wezwaniom do zwiększenia dostaw, twierdząc, że światowy popyt na ropę naftową utrzymuje się na niezmienionym poziomie 4,2 mb/d. 

Wsparcie cen spot złota  

Ceny spot złota wydają się być wspierane w czasie trwającej niepewności. Inwestowanie w bezpieczną przystań jest w pełni uzasadnione, ponieważ geopolityka i inflacja sprawiają, że nastroje są ostrożne, a instrumenty finansowe reagują na wiadomości ze świata.   

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: 

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Sarah Fenvick (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko
Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.