Wiadomości tradingowe dla początkujących - rola mediów w transparentności rynku

Październik 20, 2022 16:51

W artykule odpowiemy na pytania:

  • czym jest transparentność na rynkach finansowych,
  • na czym polega analiza historyczna aktywów finansowych,
  • jaka jest różnica w dostępie do informacji pomiędzy rynkami wschodzącymi i rozwiniętymi.

Rola mediów w przekazywaniu informacji rynkowych jest tak oczywista, że dużo osób nie zastanawia się zbytnio nad tym aspektem.

Media informacyjne są jedną z najsilniejszych sił napędowych na rynkach inwestycyjnych i odgrywają niemałą rolę w kształtowaniu wielu ruchów na poszczególnych grupach aktywów.

Bez doniesień o zmianach w gospodarce inwestorom, czy nawet konsumentom trudniej byłoby zrozumieć przyczyny zmian cen. Informacje finansowe są już teraz dostępne dla wszystkich i już dawno minęły czasy, kiedy newsy związane z rynkami były jedynie osiągalne dla wąskiej grupy ekspertów.

Na przykład podczas sezonu wyników spółek właśnie z mediów najszybciej dowiemy się, które raporty kwartalne spływają właśnie na rynki. Informacje te pomagają wielu inwestorom podejmować ważne decyzje inwestycyjne. Nacisk ze strony mediów może również przydać się, kiedy dana spółka nie wywiązuje się ze swoich odpowiedzialności względem akcjonariuszy.

Kiedy rządy ogłaszają swoje kwartalne wyniki i prognozy wzrostu gospodarczego oraz wiele innych danych z gospodarki, to w prasie znajdziemy na ten temat analizy, komentarze i opinie. W erze cyfrowej wiele raportów i opracowań jest niezwykle szybko dostępnych, co dodatkowo kształtuje opinię publiczną.

Transparentność w sektorze finansowym

Na rynkach walutowych, towarowych i giełdowych przejrzystość oznacza zapis zmian cen i reakcji rynku, które często sięgają dziesiątków lat wstecz i stanowią źródło informacji dla badań i analiz.

Specjaliści finansowi odwołują się do tych danych, aby pisać o gospodarce, walutach i rynkach akcji.

Analiza historyczna aktywów finansowych

Rok po roku dane cenowe są wprowadzane do oprogramowania wizualizacji rynku, przedstawiającego zmiany na wykresach za pomocą wzorów, linii, świec i fal. Zapis archiwalny jest wykorzystywany w procesie analizy rynkowej i jest potrzebny przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Na historycznych danych polegają również analitycy, którzy próbują zorientować się, w jakim kierunku będą podążać wybrane segmenty rynku, czy spółki.

Transparentność rynku vs jej brak

Fakty i liczby mogą mieć zarówno dobry, jak i zły wpływ na nastroje inwestorów. Rynki rozwinięte doszły do wniosków, że ukrywanie faktów nie zmienia ich ostatecznego wpływu na nastroje i zaufanie inwestorów. Obecnie istnieje tak wiele benchmarków i wskaźników publikowanych w zaawansowanych gospodarkach, że trudno byłoby wymienić każdy z nich.

Nieco inaczej jest w przypadku wielu rynków wschodzących, gdzie informacje nie są łatwo dostępne lub są prezentowane w sposób trudny do zrozumienia, z użyciem niejasnych terminów i żargonu. W innych przypadkach gospodarka rynku wschodzącego nie jest połączona z szerszą gospodarką światową lub utrzymuje niektóre swoje części w izolacji. Z tego powodu waluty rynków wschodzących są zwykle bardziej zmienne niż waluty rynków rozwiniętych.

Niezależnie od przyczyny, poziom przejrzystości może wpływać na poziom inwestycji zagranicznych oraz zainteresowanie handlem walutami i akcjami rynków wschodzących. Kraje, które wspierają media i pozwalają im się rozwijać, mają zazwyczaj bardziej przejrzyste rynki, co pomaga inwestorom w podejmowaniu bardziej wyważonych decyzji.

Zdobywanie wiedzy i kształcenie się jest oczywiście niezwykle ważne, media mogą nam w tym pomóc, ale to nie znaczy, że każda nasza decyzja powinna zależeć od tego, co przeczytamy w gazecie.

Podsumowując, gdy informacje finansowe są dostępne w jasnym i zwięzłym formacie preferowanym przez media, odgrywają one znaczącą rolę w promowaniu przejrzystości, zrozumieniu przez laików i zachęcaniu do zaufania do rynków.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów, kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.