Spotkanie FED może przechylić szalę na rynkach

Marzec 17, 2021 18:11

Na rynki amerykańskie wkradła się niepewność spowodowana przez rosnące obawy przed możliwym odbiciem inflacji, powodującym wzrost rentowności amerykańskich obligacji i niestabilność, głównie na indeksie Nasdaq. Zbliżające się spotkanie Rezerwy Federalnej i kolejna konferencja prasowa z Jerome'em Powellem przyciągają zainteresowanie rynków finansowych, ponieważ to wydarzenie może przechylić szalę w tym czy innym kierunku.

Biorąc pod uwagę, że nie oczekuje się żadnych zmian stóp procentowych, inwestorzy skupią się głównie na retoryce i możliwych środkach związanych zarówno z inflacją, jak i IRR obligacji. Chłodna reakcja na inflację może zwiększyć oczekiwania gwałtownego wzrostu w nadchodzących miesiącach, a to prawdopodobnie spowoduje, że obligacje ponownie zyskają.

Niektórzy analitycy zwracają uwagę, że wzrost rentowności obligacji nawet o 2% może spowodować spadek indeksu Nasdaq nawet o 20%.

Dlatego niektórzy inwestorzy postrzegają dzisiejsze spotkanie jako krytyczne, skoro Jerome Powell kilkakrotnie powtarzał, że ożywienie wciąż jest daleko i nadal konieczna jest elastyczna polityka gospodarcza.

W ostatnich dniach mogliśmy obserwować, jak wzrost rentowności amerykańskich obligacji wpłynął na indeks dolara w stosunku do innych walut, więc dzisiejsze posiedzenie prawdopodobnie da nam wskazówki, w którym kierunku ta waluta może się poruszyć, jeśli w końcu Rezerwa Federalna ogłosi działania zmierzające do kontrolowania IRR.

Z technicznego punktu widzenia, jeśli spojrzymy na dzienny wykres indeksu dolara amerykańskiego, możemy stwierdzić, że cena jest obecnie w kanale wzrostowym po osiągnięciu minimów na początku roku, na poziomie 89,21 USD.

Ten kanał zbliża cenę do średniej z 200 sesji, więc warto bacznie obserwować, czy cena ostatecznie zdecyduje się stawić czoła temu ważnemu poziomowi oporu. W ostatnich miesiącach cena wykazywała wyraźny trend spadkowy, więc załamanie tego poziomu mogłoby potwierdzić możliwą zmianę trendu.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Indeks dolara amerykańskiego, wykres dzienny. Zakres danych: od 5 grudnia 2019 r. do 17 marca 2021 r. Sporządzono 17 marca 2021 r. o godz. 12:10. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Ewolucja kursu Indeksu dolara amerykańskiego w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -6,42%

2019: +0,34%

2018: +4,26%

2017: -10,22%

2016: +3,59%

Z kontem Admiral Markets Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na parę walutową EURUSD i ponad 3000 spółek akcyjnych! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.