Joe Biden podpisuje nowy program pomocowy w Stanach Zjednoczonych, a EBC utrzymuje obecną politykę stóp procentowych

Marzec 12, 2021 17:27

Christine Lagarde ogłosiła wczoraj, że Europejski Bank Centralny zdecydował się utrzymać obecną strukturę stóp procentowych, pozostawiając referencyjną stopę procentową na poziomie 0%, depozytową -0,50%, a krańcową stopę kredytową 0,25%, zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi.

W czasie posiedzenia EBC zapowiedział również, że zamierza przyspieszyć zakupy obligacji awaryjnych, aby uniknąć wzrostu rentowności obligacji europejskich w najbliższych miesiącach, choć nie sprecyzował, czy zamierzają rozszerzyć program zakupowy.

W Stanach Zjednoczonych Joe Biden podpisał nowy program pomocowy zatwierdzony przez Kongres i Senat, opiewający na kwotę 1,9 biliona dolarów, więc czeki stymulacyjne będą ponownie wydawane amerykańskim gospodarstwom domowym.

Zatwierdzenie to zbiegło się w czasie z udostępnieniem danych dotyczących wniosku o zasiłek dla bezrobotnych. Dane z tego tygodnia są nie tylko lepsze niż w zeszłym tygodniu, ale także lepsze niż oczekiwano, ponieważ liczba żądań wyniosła łącznie 712 000 w porównaniu z szacowanymi 725 000.

Od początku tygodnia mogliśmy obserwować, jak euro umocniło się w stosunku do dolara po odbiciu się od średniej z 200 sesji, która obecnie jest głównym poziomem wsparcia. Po wczorajszym dniu sesyjnym cena ponownie odbiła się po zbliżeniu się w okolice poziomu 1,20 i jej 18-sesyjnej średniej kroczącej (w kolorze czarnym).

Jeśli cena utrzyma nowe spadkowe tempo, ważne jest, czy będzie w stanie przebić się przez wsparcia w postaci średniej z 200 sesji, czy wręcz przeciwnie - wykona formację podwójnego dna, która może doprowadzić do zmiany trendu.

Przełamanie obecnego poziomu wsparcia mogłoby otworzyć drzwi do dalszego spadku w kierunku linii trendu wzrostowego (na czerwono). 

Źródło: Platforma Admiral Markets MetaTrader 5. EURUSD, wykres dzienny. Zakres dat: od 5 grudnia 2019 r. do 12 marca 2021 r. Sporządzono: 12 marca o godzinie 13:00. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu EURUSD w ciągu ostatnich 5 lat:

2020 = +8,93%

2019 = -2,21%

2018 = -4,47%

2017 = +14,09%

2016 = -3,21%

Możesz śledzić wszystkie ważne wiadomości, które mają wpływ nie tylko na EURUSD, ale także na cały rynek walutowy za pośrednictwem naszych narzędzi Premium Analytics. W dodatku tym można znaleźć „Technical Insight” - narzędzie, które może pokazać trendy w krótkim, średnim i długim okresie wraz z aspektami technicznymi, które mają wpływ na cenę.

Z kontem Admiral Markets Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na EURUSD i ponad 3000 spółek akcyjnych! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.