Bank Kanady dołącza do jastrzębi, sezon wyników podnosi rynki akcji

Kwiecień 14, 2022 13:20

Zgodnie z oczekiwaniami, Bank Kanady w kwietniowej decyzji podniósł główną stopę procentową z 0,5% do 1%, dołączając do międzynarodowego jastrzębiego stanowiska m.in. Rezerwy Federalnej USA i Banku Anglii. Banki centralne działają w celu stłumienia wysokiej inflacji wywołanej globalnym ożywieniem gospodarczym po spowolnieniu spowodowanym COVID-19 i geopolitycznymi obawami o podaż na rynkach ropy naftowej.   

CAD umocnił się w stosunku do dolara amerykańskiego po tych wiadomościach, co stwarza perspektywę większej rywalizacji i zmienności na tej parze walutowej w maju, kiedy to oczekuje się, że Rezerwa Federalna podniesie amerykańskie stopy procentowe do 1 proc.   

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Dołącz do webinarów Admirals! 

EBC odbiega od jastrzębi 

W porównaniu z BoC i Rezerwą Federalną, EBC pozostaje gołębi i oczekuje się, że dziś, podczas ogłoszenia kwietniowej decyzji banku centralnego, utrzyma swoją główną stopę procentową na poziomie 0 proc. Strefa euro boryka się z silnymi problemami związanymi z presją inflacyjną i obawami o recesję wywołanymi konfliktem na Ukrainie. Podwyższenie stóp procentowych w tych okolicznościach może zwiększyć ryzyko niewypłacalności na rynkach kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Pary walutowe z EUR mogą się poruszyć, jeśli pojawią się jakieś nieoczekiwane sygnały z banku centralnego.   

Początek sezonu wyników 

Światowe giełdy wzrosły po rozpoczęciu sezonu wyników, który zapoczątkowały duże spółki turystyczne, takie jak Delta Airlines, które podały lepsze od oczekiwanych przychody za pierwszy kwartał i zapowiedziały powrót do zysków w kolejnych trzech kwartałach.   

W dalszej części sesji warto zwrócić uwagę na raporty finansowe gigantów finansowych: Wells Fargo & Co, Citigroup, Morgan Stanley i Goldman Sachs. Raporty spółek z sektora finansowego mogą dostarczyć istotnych wskazówek co do oczekiwań dotyczących dochodów z tytułu stóp procentowych w kolejnym kwartale.    

Na rynkach towarowych ceny spot ropy naftowej pozostają na wysokim poziomie. Oczekuje się, że popyt na ropę naftową będzie nadal wzrastał wraz z ożywieniem ruchu turystycznego i zniesieniem ograniczeń COVID-19 we wielu regionach całego świata.   

Zobacz więcej wydarzeń rynkowych w Kalendarzu Inwestora Admirals

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.