USD pod presją po danych inflacyjnych, inwestorzy czekają teraz na raport o sprzedaży detalicznej

Listopad 15, 2022 12:48

USD osłabił się w stosunku do innych głównych walut po tym, jak wskaźnik inflacji w USA spadł za październik, a traderzy wycenili możliwość mniejszej podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Biorąc jednak pod uwagę jastrzębią retorykę Fedu i jego niechęć do zbyt szybkiego łagodzenia polityki pieniężnej, być może rynki trochę się pospieszyły.

Kolejnym ważnym dla USD wydarzeniem będzie sprzedaż detaliczna za październik. Konsensus rynkowy zakłada wzrost sprzedaży o 1% wobec 0% we wrześniu.

W momencie pisania tego tekstu waluta amerykańska jest nadal stosunkowo wysoko w porównaniu z innymi walutami, takimi jak euro, funt, juan, czy jen. Istnieje zatem możliwość dalszego osłabiania USD. Oczywiście zależy to od kolejnych danych.

W przypadku jena ostatnio otrzymaliśmy dane dotyczące wstępnej dynamiki wzrostu gospodarczego Japonii za trzeci kwartał. Wyniki kwartalne wypadły poniżej oczekiwań na poziomie minus 0,3%. wobec 1,1% poprzednio i konsensusu na poziomie 0,3%. W ujęciu rocznym wzrost gospodarczy Japonii w III kwartale kształtował się na poziomie minus 1,2% wobec 4,6% poprzednio. Dane te mogą negatywnie wpłynąć na pary walutowe z jenem w krótkim terminie.

Dzisiaj rano zostały również opublikowane dane dotyczące produkcji przemysłowej w Chinach za październik. Osiągnęły one poziom 5% w porównaniu z 6,3% poprzednio w ujęciu rocznym. Konsensus zakładał 5,2%, ale okazuje się, że polityka zerowej tolerancji COVID w kraju spowolniła produkcję przemysłową bardziej niż oczekiwano. To może z kolei negatywnie wpłynąć w najbliższym czasie na juana.

Dziś podano również informacje mające wpływ na GBP - stopa bezrobocia za wrzesień wyniosła 3,6% wobec 3,5% w poprzednim miesiącu. Dane wypadły zgodnie z oczekiwaniami. Stosunkowo solidny sektor zatrudnienia może wspierać wartość GBP i jest jednym z jasnych punktów gospodarki.

Kolejne istotne dla funta dane zobaczymy w środę i będą one dotyczyły inflacji za październik. Wcześniejszy odczyt wyniósł 10,1%. Według prognoz najnowszy odczyt może wynieść 10,7%, a niektórzy zakładają nawet wzrost do 11%. Gdyby inflacja wzrosła do tych poziomów, zwiększyłoby to prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek stóp procentowych ze strony Banku Anglii. Jeśli wskaźnik inflacji w Wielkiej Brytanii zaskoczy na minus lub na plus, może to wpłynąć na pary walutowe z GBP.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.