Czego oczekiwać po odczytach inflacyjnych z USA i Europy w tym tygodniu

Październik 12, 2022 13:26

Od drugiego kwartału tego roku inflacja mocno wpływa na sentyment rynkowy. W tym tygodniu inwestorzy przygotowują się na kolejne odczyty CPI z Europy i Stanów Zjednoczonych. Czy w czwartek zobaczymy kolejne zaskakujące dane?

Czego oczekiwać po wrześniowych odczytach CPI

Amerykańska Rezerwa Federalna skupia się na inflacji bazowej i chce, aby wysokie ceny zostały okiełznane we wszystkich sektorach, a nie tylko w sektorze mieszkaniowym, który rzeczywiście skurczył się w ostatnich miesiącach. Oczekuje się, że jutrzejszy raport o CPI z wyłączeniem żywności i energii pokaże wynik się na poziomie 0,5% we wrześniu wobec 0,6% w sierpniu. W ujęciu rocznym wynik CPI z wyłączeniem żywności i energii powinien kształtować się na poziomie 6,5% wobec 6,3% we wrześniu 2021 r.

Jeśli inflacja bazowa wzrosła więcej niż oczekiwano, zwiększy to prawdopodobieństwo, że amerykański bank centralny będzie nadal podnosił stopy procentowe.Co będzie miało dalszy wpływ na sektor kredytów hipotecznych i nastroje inwestycyjne. Rozwój wielu firm zależy w końcu od dostępu do kredytów, które pozwalają utrzymywać silne tempo wzrostu.

Przeciwny scenariusz spadku inflacji jest mniej prawdopodobny ze względu na trwające po COVID-19 zmiany gospodarcze i dążenie do powrotu do normalności. Jeżeli mimo to inflacja ustąpi, mogą pojawić się argumenty przemawiające za złagodzeniem przez Rezerwę Federalną jastrzębiego stanowiska na rzecz wspierania szerszego wzrostu gospodarczego.

Największa gospodarka strefy euro, Niemcy, również opublikuje wyniki rocznej stopy inflacji za wrzesień. Rynek oczekuje, że CPI wskaże poziom 10,9%, spodziewana jest również kolejna podwyżka stóp procentowych ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Szefowa EBC, Christine Lagarde, chce zwalczyć wysoką inflację i planuje podnosić stopy procentowe, dopóki rosnące ceny nie zostaną opanowane.

W sytuacji, gdy EUR mocno ostatnio osłabiło się do dolara amerykańskiego, wspólną walutę strefy euro może wesprzeć niższy od oczekiwań wynik. Wyższy od oczekiwań odczyt CPI powinien z kolei utrzymać presję na EUR.

W czwartek ukaże się również raport dotyczący CPI w Chinach. według oczekiwań wskaźnik wzrósł z 2,5% we wrześniu 2021 r. do 2,8% we wrześniu br. Chińska polityka zerowej tolerancji COVID spowolniła produkcję przemysłową i efekt inflacji obserwowany w innych krajach, ale mimo to ceny wydają się piąć w górę. Pary walutowe z CNY mogą mocno zareagować, jeżeli odczyt będzie odbiegał od prognoz.

Szybka wskazówka 

Czy inflacja ma zawsze duży wpływ na rynki?

Tak i nie, wszystko zależy od warunków gospodarczych i kontekstu polityki pieniężnej. Jeśli inflacja będzie wyższa niż 2 procent, większość banków centralnych zacznie podnosić stopy procentowe, aby utrzymać wydatki i popyt pod kontrolą. Jeśli jest niższa niż 2 procent, a gospodarka jest słaba, wiele banków centralnych zdecyduje się na obniżenie stóp procentowych, aby zachęcić do wydatków i inwestycji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów, kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.