GBP i CAD czekają na odczyty inflacyjne

Maj 18, 2022 13:18

Funt i dolar kanadyjski mogą dzisiaj mocniej zareagować na najnowsze odczyty inflacji CPI dla UK oraz Kanady.  

Prognozy dla kwietniowej stopy inflacji w Wielkiej Brytanii wynoszą 9,1 procent w skali roku w porównaniu z 7 procentami w marcu. Jeżeli dojdzie do mocniejszego odchylenia od tych liczb, należy oczekiwać dużej zmienności na parach walutowych z GBP.

Traderzy i inwestorzy mają nadzieję, że inflacja ochłodzi się w wyniku zacieśnienia polityki pieniężnej przez Bank Anglii. Jeśli inflacja będzie wciąż rosła, bank centralny UK będzie zmuszony nadal podnosić poziom stóp procentowych. Z kolei ochłodzenie inflacji potwierdzi, że jastrzębia postawa BoE przynosi skutek. 

Bez względu na scenariusz GBP już znajduje się pod presją bardzo mocnego USD i mógłby skorzystać ze wsparcia wynikającego z ochłodzenia inflacji. Wyższy od oczekiwań odczyt inflacyjny może spowodować wyprzedaż na funcie, ponieważ wzrosną wtedy obawy o recesję. 

Inflacja w Kanadzie w kwietniu ma wynieść według konsensusu 5,4% w ujęciu rocznym w porównaniu z 5,5% w marcu. Podobnie jak GBP, CAD znajduje się teraz pod presją silnego USD.  

„Głównym czynnikiem było prawdopodobnie umocnienie się dolara amerykańskiego, który skorzystał z napływu środków ze względu na swój status bezpiecznej przystani w związku z wybuchem wojny na Ukrainie, a także z gwałtownego wzrostu rentowności obligacji amerykańskich”. Zastępca prezesa Banku Kanady Toni Gravelle.  

Więcej wydarzeń ekonomicznych można sprawdzić w kalendarzu na stronie Admirals.

Jeżeli chodzi o inne aktywa, ropa wciąż znajduje się na wysokich poziomach w związku z wydarzeniami geopolitycznymi. W ciągu ostatnich 48 godzin byki mocno wybiły ceny WTI i Brent, głównym motorem wzrostów wciąż jest konflikt w Ukrainie. Dodatkowo zbliża się sezon wakacyjny i rośnie popyt na podróże i transport.  

Natomiast ceny złota znajdują się ostatnio w trendzie spadkowym, tutaj również ważną rolę również odgrywa silny dolar amerykański. Oczekuje się, że obligacje skarbowe denominowane w USD będą oferować wyższe stopy zwrotu w warunkach rosnących stóp procentowych.  

Bądź na bieżąco każdego dnia dzięki porannej sesji na żywo doświadczonego tradera Markusa Gabela.

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

 

Najczęściej zadawane pytania 

Jak odczyty inflacyjne wpływają na ruchy walut? 

Odczyty inflacyjne CPI (Consumer Price Index), wpływają na waluty, kiedy podane wartości są powyżej lub poniżej normalnej wartości. Z reguły banki centralne dążą do osiągnięcia inflacji na poziomie 2% w skali roku, co ma sprzyjać stabilności cen. Gdy ceny rosną w okresie wzrostu gospodarczego, banki centralne zazwyczaj podnoszą stopy procentowe, aby utrzymać inflację pod kontrolą. Gdy stopy procentowe rosną, waluta krajowa może się umacniać, ponieważ inwestorzy i traderzy nabywają aktywa, takie jak obligacje denominowane w tej walucie. Rosnący popyt na walutę często oznacza, że jej wartość wzrasta. 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.