Frank szwajcarski i polityka monetarna SNB

Czerwiec 18, 2023 15:41

Frank szwajcarski jest jedną z najpopularniejszych walut na światowych rynkach. Samo wspomnienie o szwajcarskiej walucie może niektórym kojarzyć się ze słowem „stabilność”, ponieważ Szwajcaria jest krajem, który nie brał udziału w konflikcie zbrojnym przez ostatnie 200 lat, a jego gospodarka jest jedną z najsilniejszych w Europie i na świecie.

Handel frankiem szwajcarskim może nie być tak popularny jak handel dolarem amerykańskim lub funtem brytyjskim, jednak dolar amerykański do franka szwajcarskiego jest uważany za jedną z głównych par walutowych, którymi handluje się każdego dnia na globalnych rynkach walutowych. W artykule podzielimy się cennymi spostrzeżeniami na temat franka szwajcarskiego i szwajcarskiej gospodarki.

Dlaczego polityka Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB) wpływa na franka szwajcarskiego?

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) jest bankiem centralnym Szwajcarii i odgrywa kluczową rolę w systemie monetarnym kraju. SNB ma dwie siedziby główne, zlokalizowane w Bernie i Zurychu. Został założony w 1906 roku i działa na podstawie specjalnych przepisów. Bank jest własnością publiczną, z czego około 78% należy do szwajcarskich podmiotów publicznych, podczas gdy reszta znajduje się w obrocie publicznym.

Jako niezależna instytucja, SNB jest upoważniony do prowadzenia polityki pieniężnej i dbania o najlepsze interesy kraju. Jego głównym celem jest zapewnienie stabilności cen przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwoju sytuacji gospodarczej. Stabilność cen ma kluczowe znaczenie dla wspierania wzrostu gospodarczego i dobrobytu, ponieważ inflacja i deflacja mogą zakłócać działalność gospodarczą i utrudniać efektywną alokację zasobów.

Aby wdrożyć politykę pieniężną, SNB ustala stopę procentową SNB, która wpływa na krótkoterminowe stopy rynku pieniężnego franka szwajcarskiego. Bank interweniuje również na rynku walutowym, gdy jest to konieczne, aby wpłynąć na warunki monetarne.

Jeśli chodzi o regulacje, SNB ma za zadanie wypełniać konkretne obowiązki w sektorze bankowym. Określa banki o znaczeniu systemowym i ich funkcje oraz współpracuje z innymi organami regulacyjnymi w celu zapewnienia adekwatności kapitałowej, płynności i wymogów organizacyjnych.

Ponadto SNB gromadzi dane statystyczne w celu wypełniania swoich funkcji w zakresie polityki pieniężnej, obowiązków nadzorczych w systemach płatności i rozrachunku papierów wartościowych oraz przyczyniania się do stabilności szwajcarskiego systemu finansowego. Zebrane dane są oceniane wewnętrznie i publikowane w celu monitorowania gospodarki i wspierania decyzji dotyczących polityki pieniężnej.

Decyzja SNB w sprawie stóp procentowych: Jak bardzo wpłynie na franka szwajcarskiego?

Rada zarządzająca SNB zbierze się 22 czerwca, aby podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych. Szwajcarska inflacja CPI spowolniła w maju, osiągając poziom 2,2% w ujęciu rok do roku. Celem SNB jest obniżenie inflacji zasadniczej do 2%.

Według raportu Agencji Reutera dotyczącego zbliżającego się posiedzenia SNB, opublikowanego 15 czerwca, „wycena rynkowa implikuje 54% szans na podwyżkę o 50 pb i 46% szans na podwyżkę o 25 pb z obecnego poziomu 1,5%”.

Gubernator SNB Thomas Jordan powiedział 8 czerwca, że bardzo ważne jest doprowadzenie inflacji zasadniczej w Szwajcarii do poziomu stabilności cen, dodając, że utrzymanie wzrostu cen konsumpcyjnych poniżej 2% przez długi czas oznaczałoby, że gospodarka nie ma już problemów.

Wiceprezes SNB, Martin Schegel, powtórzył, że szwajcarski bank centralny jest gotowy do aktywności na rynkach walutowych w celu zapewnienia odpowiednich warunków monetarnych i podkreślił, że jest zbyt wcześnie, aby stwierdzić, że „wszystko wróciło do normy” pomimo ostatnich spadków danych inflacyjnych.

Barclays: Słaby dolar amerykański może wesprzeć franka szwajcarskiego

Ponieważ frank szwajcarski był ostatnio silny, analitycy walutowi Barclays oczekują, że szwajcarska waluta umocni się jeszcze bardziej, ponieważ przewidują więcej podwyżek stóp procentowych przez SNB i zwiększoną interwencję walutową banku centralnego.

W raporcie Barclays czytamy: „Siła franka szwajcarskiego w stosunku do dolara jest drogą do zachowania realnego efektywnego kursu wymiany CHF w środowisku słabego dolara; tymczasem słabsze warunki ryzyka zwykle związane z siłą dolara utrzymują CHF na dobrym poziomie”.

Commerzbank: Polityka zacieśniania SNB bliska końca?

Ekonomiści Commerzbanku ujawnili swoje prognozy dotyczące polityki SNB i jej potencjalne implikacje dla pary EUR/CHF w raporcie opublikowanym 12 czerwca. W raporcie wspomniano, że „kolejna podwyżka stóp procentowych na posiedzeniu SNB w przyszłym tygodniu prawdopodobnie stanie się faktem. Dalsze znaczące zaostrzenie nie wydaje się jednak wiarygodne”.  

Analitycy rynkowi niemieckiego banku zauważyli, że „oczywiście wiele może się wydarzyć do następnego posiedzenia SNB we wrześniu, ale biorąc pod uwagę fakt, że inflacja w Szwajcarii ostatnio spadła bardziej niż oczekiwał SNB i była bliska górnej granicy 0-2% na poziomie 2,2% w maju, oznacza to, że potrzeba dalszych podwyżek stóp wydaje się ograniczona. Zamiast tego, dalszy spadek inflacji prawdopodobnie zwiększy tolerancję SNB na deprecjację franka, więc widzimy większe możliwości wzrostu EUR/CHF”. 

Handel frankiem szwajcarskim przy użyciu narzędzi do zarządzania ryzykiem

Podczas gdy niektórzy inwestorzy uważają franka szwajcarskiego za „bezpieczną przystań” w czasach zawirowań gospodarczych, nie oznacza to, że handel nim w stosunku do innych walut nie wiąże się z ryzykiem. Inwestorzy i traderzy nie powinni zapominać, że rynki finansowe są bardzo zmienne.  

Frank szwajcarski nie jest wyjątkiem od reguły.  Zarządzanie ryzykiem jest niezbędne dla początkujących traderów. Pomaga on skupić się na handlu i obniżyć poziom stresu podczas handlu na rynkach. 

Korzystanie z narzędzi do zarządzania ryzykiem to jedno, ale trzeba to jeszcze robić umiejętnie? Istnieje wiele materiałów edukacyjnych, w tym webinary, artykuły, przewodniki, kursy itp. dostarczane przez brokerów lub centra szkoleniowe. Czasami dostęp do tego typu materiałów jest bezpłatny, więc początkujący traderzy powinni skorzystać z okazji i nauczyć się podstaw zarządzania ryzykiem przed rozpoczęciem aktywnego handlu na rynkach.  

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.