Inwestorzy czekają na decyzje Fed, EBC i BoJ w sprawie stóp procentowych

Czerwiec 14, 2023 15:25

Trzy z najważniejszych banków centralnych na świecie, amerykańska Rezerwa Federalna (Fed), Europejski Bank Centralny (EBC) i Bank Japonii (BoJ) ogłoszą w tym tygodniu swoje decyzje w sprawie stóp procentowych.

Rozpocznie rada zarządzająca Fed, która zbierze się późnym wieczorem, aby omówić koszty pożyczek w oparciu o najnowsze raporty finansowe. Dzień później swoją decyzję przekaże EBC, a światowe rynki przeanalizują, w jaki sposób bank centralny strefy euro zamierza okiełznać inflację. W piątek jako ostatni swoją decyzję ogłosi Bank Japonii.

Decyzja Fed w sprawie stóp procentowych

W środę wszyscy uczestnicy rynku będą z niecierpliwością czekać na decyzję Fed. Inwestorzy sprawdzą, jak Rezerwa Federalna zareaguje na najnowsze publikacje danych dotyczących stanu amerykańskiej gospodarki. Narzędzie CME FedWatch daje 89,6% szans na to, że decydenci Fed utrzymają stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Należy zwrócić uwagę na fakt, że zaledwie tydzień temu (07.06) narzędzie FedWatch CME wskazywało na 72,5% szans podwyżki.

Raport o inflacji CPI w USA za maj pokazał, że ceny konsumpcyjne wzrosły o 4% w ujęciu rocznym, mniej niż oczekiwania ekonomistów, którzy spodziewali się odczytu na poziomie 4,1%. Majowa inflacja zasadnicza była najniższa od kwietnia 2021 roku. Ekonomiści wypowiadający się dla CNBC 13 czerwca zasugerowali, że „zachęcający trend cen konsumpcyjnych zapewni Fed pewną swobodę w utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie w tym miesiącu, a jeśli trend się utrzyma, Fed prawdopodobnie nie podniesie stóp do końca roku”.

Ekonomiści ING twierdzą w raporcie opublikowanym 12 czerwca: „W marcu (Fed) zasygnalizował, że stopy procentowe pozostaną w przedziale 5-5,25% do końca roku, a obniżki stóp nastąpią w 2024 roku. Podejrzewamy, że te prognozy ulegną jedynie niewielkim zmianom. Duże ryzyko polega na tym, że nawet jeśli w tym tygodniu stopy zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie, wprowadzona zostanie kolejna podwyżka do prognozy, co spowoduje, że rynki zdecydowanie opowiedzą się za ruchem o 25 pb w lipcu”.

Decyzja EBC dotycząca poziomu stóp procentowych

W czwartek przyjdzie kolej na decyzję EBC w sprawie stóp procentowych. W przeciwieństwie do Fed, decydenci EBC prawdopodobnie przystąpią do podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych, jak sugeruje ankieta przeprowadzona przez Agencję Reutera wśród ekonomistów. Wstępne szacunki pokazały, że inflacja zasadnicza w strefie euro spadła w maju do 6,1%, znacznie poniżej kwietniowego poziomu 7%.

Członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Gabriel Makhlouf wyjaśnił, że będzie to „kwestia oceny”, czy będą musieli kontynuować podwyżki stóp procentowych po lecie. Decydent EBC zauważył również, że kluczowe stopy procentowe prawdopodobnie pozostaną na tym poziomie, gdy osiągną „szczyt drabiny rosnących stóp procentowych”.

Ekonomiści Crédit Agricole również przewidują podwyżkę stóp procentowych przez EBC, dodając, że podniesienie kosztów pożyczek może wesprzeć wspólną walutę. „Oczekujemy, że podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych wraz z wytycznymi EBC, mówiącymi że bank centralny spodziewa się utrzymującej się inflacji w strefie euro i nie uważa, że warunki finansowe zaostrzyły się na tyle, aby zagrozić wzrostowi gospodarczemu, może pobudzić dalsze przyspieszanie podwyżek stóp procentowych i wesprzeć euro. Oczekujemy jednak, że euro umocni się głównie w stosunku do walut z gołębimi bankami centralnymi lub bankami, które zasygnalizowały szczyt cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, takimi jak jen japoński i dolar nowozelandzki”, zauważają w swoim raporcie.

Decyzja Banku Japonii

BoJ będzie trzecim głównym bankiem centralnym, który w piątek ogłosi decyzję w sprawie stóp procentowych. Chociaż inflacja bazowa CPI wzrosła do 4,1%, najwyższego poziomu odnotowanego w ciągu ostatnich czterech dekad, BoJ nie wydaje się skłonny do naśladowania innych banków centralnych. Prognoza BoJ nadal przewiduje, że inflacja bazowa spadnie poniżej celu 2% do końca tego roku.

Źródła Agencji Reutera zasugerowały, że japoński bank centralny prawdopodobnie utrzyma docelową krótkoterminową stopę procentową na poziomie -0,1% i 0% limit rentowności 10-letnich obligacji ustalony w ramach polityki kontroli krzywej dochodowości (YCC). Rozmawiając z dziennikarzami Bloomberga, były zastępca gubernatora Masazumi Wakatabe powiedział, że nie przewiduje żadnych zmian w polityce pieniężnej w tym miesiącu i dodał, że „jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić, że inflacja była trwała i stabilna”.

Raport o PKB Nowej Zelandii za I kwartał 2023 r.

Jeszcze dziś Statistics New Zealand opublikuje dane dotyczące wzrostu PKB kraju w pierwszym kwartale 2023 roku. Ekonomiści prognozują, że gospodarka wzrosła o 2,6% w ujęciu rocznym, ale skurczyła się o 0,1% w ujęciu kwartalnym.

W ankiecie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) opublikowanej 13 czerwca zauważono, że „Nowa Zelandia prawdopodobnie będzie nadal spowalniać w najbliższym czasie, ponieważ zacieśnianie polityki pieniężnej nabiera tempa. Inflacja spada, ale przez pewien czas pozostanie wysoka. Saldo rachunku bieżącego uległo znacznemu pogorszeniu, odzwierciedlając nadwyżkę popytu i czynniki jednorazowe”. Analitycy MFW wspomnieli również, że „nastawienie polityki pieniężnej jest odpowiednie i powinno mieć na celu doprowadzenie inflacji do celu. RBNZ powinien nadal monitorować warunki finansowe i kalibrować ustawienia makro zgodnie z wytycznymi w celu utrzymania stabilności finansowej”.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.