Rynki azjatyckie czekają na decyzję w sprawie stóp procentowych z Banku Ludowego Chin

Kwiecień 19, 2022 14:56

Sentyment na rynkach azjatyckich w nocy był niejednoznaczny z powodu niepewności związanej ze środową decyzją Banku Ludowego Chin (PBoC) dotyczącą stóp procentowych.  

Na początku tygodnia Chiny ogłosiły, że wzrost PKB w pierwszym kwartale był lepszy niż oczekiwano i wyniósł 4,8% w ujęciu rocznym.  Nastroje w drugiej co do wielkości gospodarce świata są jednak zachwiane przez epidemie COVID-19 i konflikt w Ukrainie.  

PBoC obniżył stopę rezerw obowiązkowych dla chińskich banków o 0,25 punktu bazowego, aby wesprzeć ożywienie gospodarcze w kraju, ale decyzja w sprawie stóp procentowych, która ma zapaść 20 kwietnia, wciąż stoi pod znakiem zapytania.  

Jak już jesteśmy przy temacie banków centralnych, prezes Narodowego Banku Szwajcarii (SNB) Thomas Jordan wygłosi dziś przemówienie, które może wpłynąć na pary walutowe z CHF. SNB i PBoC pozostają gołębie w swojej polityce stóp procentowych. Rezerwa Federalna walczy jednak z tym samym ogniskiem inflacji w postaci cen ropy naftowej, które może dotknąć gospodarki Chin i Szwajcarii. Dlatego podwyżka stóp procentowych w SNB i PBoC może być raczej tylko kwestią czasu.  

Kolejnym wydarzeniem mogącym wpłynąć na rynki w tym tygodniu będzie odczyt inflacyjny za marzec z Kanady, o czym przekonamy się w środę. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym wyniosły 4,8 procent, a w marcu oczekuje się, że osiągną poziom 5 procent. Jeżeli wskaźnik CPI wybiegnie poza prognozy, może to wpłynąć na notowania par walutowych z CAD.  

Kolejne dane inflacyjne zobaczymy również w środę w Nowej Zelandii. Otrzymamy dane o inflacji CPI za pierwszy kwartał w ujęciu rok do roku. Oczekuje się, że inflacja wzrośnie do 7,1 proc. – poprzedni odczyt pokazywał 5,9 proc., co skłoniło Bank Rezerw Nowej Zelandii do podniesienia oficjalnej stopy pieniężnej do 1,5 proc. Informacje ze środy mogą wpłynąć na notowania par walutowych z NZD.  

Inwestorów giełdowych powinny z kolei zainteresować wyniki finansowe za pierwszy kwartał Johnson & Johnson, Netflixa i Lockheed Martin Corp.  

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

 

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Autor tekstów o tematyce finansowej

Sarah Fenwick jest z wykształcenia dziennikarką i specjalistką od komunikacji w środkach masowego przekazu. Przez 15 lat pracowała jako korespondentka informująca o wydarzeniach na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych oraz pisała o ekonomii.