Decyzje BoJ dotyczące polityki pieniężnej szkodzą japońskiemu jenowi

Październik 31, 2023 14:18

Bank Japonii (BoJ) ogłosił, że utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, jednocześnie rozczarowując uczestników rynku tym, że nie podniósł pułapu rentowności 10-letnich JGB z 1% do 1,25%. W rezultacie jen japoński znalazł się pod presją, tracąc na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego.

Raport Eurostatu dotyczący krajów euro wykazał, że roczna inflacja bazowa HICP spadła w październiku do 4,2%, zgodnie z oczekiwaniami, podczas gdy realny PKB wzrósł w rocznym tempie 0,1% w trzecim kwartale 2023 roku.

BP, jedna z największych firm wydobywających ropę naftową na świecie, ogłosiła gwałtowny spadek zysków rok do roku, odbiegając od szacunków analityków. Raport BP sugerował, że ograniczenia produkcji OPEC i oczekiwane odbicie popytu mogą wesprzeć ceny ropy.

Decyzja BoJ w sprawie stóp procentowych

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Japonii utrzymał koszty pożyczek na niezmienionym poziomie, ale zmienił język używany do opisania górnej granicy rentowności 10-letnich japońskich obligacji skarbowych. W oświadczeniu japońskiego banku centralnego po posiedzeniu zauważono, że „Bank utrzyma docelowy poziom rentowności 10-letnich japońskich obligacji skarbowych (JGB) na poziomie około zera procent, będzie kontrolował krzywą dochodowości, przyjmując górną granicę 1,0% dla tych rentowności jako punkt odniesienia”.

Gubernator BoJ, Kazuo Ueda, powiedział, że będzie analizował wpływ polityki rządu na perspektywy inflacji po jej ogłoszeniu. Ueda zauważył, że „dopóki nie osiągniemy celu inflacyjnego w zasięgu wzroku, zarówno YCC, jak i polityka ujemnych stóp procentowych będą obowiązywać”.

Spadek niemieckiego PKB w trzecim kwartale 2023 r.

Niemiecki Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) opublikował raport, z którego wynika, że PKB kraju skurczyło się o 0,1% w ujęciu kwartalnym w trzecim kwartale roku. Analitycy Destatis zauważyli, że wzrost PKB w II kwartale 2023 r. został zrewidowany do 0,1% z 0% wspomnianego w poprzednim raporcie.

Ogłoszony ujemny wzrost gospodarczy stawia niemiecką gospodarkę o krok przed recesją. Analitycy ING podkreślili: „jeszcze gorsze jest to, że gospodarka pozostaje obecnie niewiele powyżej poziomu sprzed pandemii ponad trzy lata później. Już same te dane podkreślają, że niemiecka gospodarka stała się jednym z najsłabiej rozwijających się krajów strefy euro”.

Kazimir z EBC: Stopy pozostaną na szczycie przez najbliższe kwartały

Członek Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Peter Kazimir odrzucił nadzieje na obniżki stóp procentowych przez bank centralny strefy euro. W swoich uwagach Kazimir zauważył, że „jest zbyt wcześnie, aby ogłosić zwycięstwo i powiedzieć, że praca została wykonana. Ryzyko wzrostu inflacji nie zniknęło jeszcze całkowicie, musimy zachować czujność. Dodatkowe zacieśnienie może nastąpić, jeśli zmuszą nas do tego napływające dane”. 

Członek zarządu EBC powtórzył, że grudniowe oraz marcowe dane inflacyjne mogą stanowić kamienie milowe w polityce monetarnej banku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach? W Admirals organizujemy regularne webinary, podczas których możesz uczyć się od ekspertów rynkowych i zadawać im pytania. Kliknij poniższy baner, aby dowiedzieć się więcej:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.