Inwestorzy oczekują na decyzję Banku Anglii

Maj 10, 2023 16:02

Inwestorzy i traderzy skupiają się na czwartkowej decyzji Banku Anglii (BoE). Większość ekonomistów spodziewa się, że bank centralny podniesie poziom stóp procentowych, w ślad za ruchami Rezerwy Federalnej (Fed) i Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Analitycy rynku z Deutsche Bank i BNP Paribas powiedzieli dziennikarzom CNBC, że oświadczenie po posiedzeniu może dać wskazówki co do tego, czy decydenci BoE wierzą, że inflacja może powrócić do celu 2% w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat.

Jeszcze dziś amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) opublikuje dane dotyczące kwietniowego indeksu CPI. Raport o inflacji może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu oczekiwań rynku co do kolejnego ruchu polityki pieniężnej Fed.

Decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych

Rada zarządzająca BoE ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych w czwartek po południu. Ekonomiści sugerują, że bank centralny Wielkiej Brytanii podniesie swoją benchmarkową stopę procentową o 25 punktów bazowych do 4,50%, starając się kontrolować rosnące ceny konsumpcyjne. Jeśli prognoza się potwierdzi, byłaby to 12 z rzędu podwyżka stóp procentowych przez BoE.

Ankieta Agencji Reutera pokazała, że ekonomiści jednogłośnie przewidują podwyżkę stóp. Sugerują jednak, że Komitet Polityki Pieniężnej będzie podzielony 7-2, gdyż prawdopodobnie nie wszyscy członkowie zgadzają się za zacieśnieniem polityki pieniężnej. Warto zauważyć, że dwa tygodnie temu podobny sondaż Agencji Reutera pokazał, że kolejny wzrost stóp procentowych nie był powszechnie przewidywany.

Analitycy rynkowi z Royal Bank of Canada powiedzieli: „wcześniej widzieliśmy, że MPC utrzyma stopy procentowe na poziomie 4,25%, ale kwietniowe dane z rynku pracy i marcowa inflacja CPI były zbyt duże, aby je zignorować. Uważamy, że w ramach utrzymywania otwartych opcji MPC będzie unikać jakichkolwiek odniesień, wyraźnych lub nie, do wstrzymania cyklu zacieśniania. Zamiast tego spodziewamy się, że zachowana zostanie ogólna tendencja do zacieśniania”.

Z kolei w raporcie opublikowanym przez Commonwealth Bank of Australia (CBA), możemy przeczytać: „Nasz bazowy scenariusz zakłada, że będzie to ostatnia podwyżka stóp procentowych w tym cyklu. Ryzyko leży jednak po stronie dalszego zacieśnienia. Spodziewamy się, że komunikat po posiedzeniu będzie mniej jastrzębi, biorąc pod uwagę zakres zacieśnienia dokonanego już przez BoE. Rynki finansowe wyceniają obecnie kolejną podwyżkę o 25 pb po posiedzeniu w tym tygodniu.  Mniej jastrzębi BoE mógłby pociągnąć w dół wyceny rynkowe na podwyżki stóp procentowych i przejściowo wpłynąć na spadki GBP/USD”.

Kwietniowy raport inflacyjny z Chin 

Narodowe Biuro Statystyczne (NBS) w Chinach opublikuje kwietniowy raport o inflacji CPI. Ekonomiści prognozowali, że inflacja wzrosła o 0,3% w ujęciu rocznym, ale w ujęciu miesięcznym pozostała bez zmian. Inflacja konsumencka w Chinach spadła w marcu do najwolniejszego poziomu w ciągu ostatnich 20 miesięcy, na co wpływ miały niskie ceny żywności.

Analitycy rynkowi Bank of America (BoA) powiedzieli, że „bankierzy centralni w Chinach wydają się mieć niewielkie obawy o deflację, sądząc po kwartalnych raportach polityki pieniężnej PBoC i protokołach z posiedzeń; przewiduje się, że presja inflacyjna wzrośnie wraz ze zmniejszeniem się luki produkcyjnej w 2 kwartale 2023 r., zwłaszcza na tle rozpoczynającego się nowego cyklu kredytowego”.

PKB Wielkiej Brytanii w I kwartale 2023 r. – wstępny raport

Office for National Statistics (ONS) ma opublikować wstępne dane dotyczące PKB Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale 2023 roku. Analitycy rynkowi spodziewają się figury o dynamice wzrostu 0,1%, w ujęciu kwartalnym. Kolejny zestaw danych ma pokazać, że dynamika PKB wyniosła w marcu 0,1% w ujęciu miesiąc do miesiąca.

Sprzedaż detaliczna i sektor usług okazały się odporne w pierwszych miesiącach 2023 roku wspierając gospodarkę kraju, który stara się uniknąć recesji.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz: 

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.