Oferta częściowego przejęcia Naturgy przez holenderską grupę InfraCo

Styczeń 26, 2021 14:34

Dziś usłyszeliśmy wiadomość, że australijski fundusz inwestycyjny IFM Investors, poprzez swoją europejską spółkę zależną InfraCo z siedzibą w Holandii, dokonał częściowej i dobrowolnej oferty publicznej 22,69% akcji Naturgy, co odpowiada łącznie 220 milionom akcji.

Oferta ta została złożona z premią w wysokości ponad 20% ceny przed otwarciem rynku, przy cenie 23 euro za akcję, co spowodowało, że cena wzrosła o około 16,60%, przekraczając 22,32 euro za akcję.

Z kolei Naturgy wydało dziś rano oświadczenie, że zapoznało się z warunkami i że Zarząd musi ocenić ofertę i wyda oświadczenie, gdy uzna to za stosowne, biorąc pod uwagę, że nadal pracują w interesie akcjonariuszy.

Naturgy to hiszpańska spółka notowana na IBEX35 działająca w sektorze energetycznym, a konkretnie energii elektrycznej, gazu i energii odnawialnej, która wraz z Iberdrolą i Endesą dominuje w hiszpańskim sektorze energetycznym. Naturgy prowadzi działalność w zakresie dostaw, wytwarzania, dystrybucji i komercjalizacji gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Z technicznego punktu widzenia, sektor energetyczny odniósł duże korzyści w ostatnich latach ze względu na scenariusz niskich stóp procentowych, który korzystnie wpływa na strukturę zadłużenia. Pomimo tego, w ciągu ostatniego roku spółka straciła 15% swojej wartości w wyniku kryzysu koronawirusa, który uderzył na hiszpańską giełdę. Po gwałtownych spadkach w marcu 2020 r., cena akcji Naturgy pozostała stosunkowo niewzruszona przez resztę roku, poruszając się w bocznym przedziale odzwierciedlonym między czerwoną i zieloną linią na wykresie poniżej.

Po przełamaniu tego bocznego przedziału w listopadzie ubiegłego roku, cena rozpoczęła wyraźny trend wzrostowy, który został wzmocniony przez ustalenie ceny docelowej tej oferty na 23 euro za akcję, co zbliża ją do poziomów sprzed pandemii.

Ważne jest, aby zobaczyć, jak cena zachowa się w najbliższych dniach i czy jest w stanie utrzymać obecne pułapy po pokonaniu oporów na poziomach 20,70 i 22 euro za akcję.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5. Wykres dzienny Naturgy. Zakres danych: od 3 października 2019 r. do 26 stycznia 2021 r. Sporządzono 26 stycznia 2021 r. o godz. 12:30. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu akcji Naturgy w ciągu ostatnich 5 lat:

2020: -15,35%

2019: +0,69%

2018: +15,63%

2017: +7,48%

2016: -4,25%

Z kontem Admiral Markets Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje Naturgy i ponad 3000 innych spółek! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.