Blokada Kanału Sueskiego wstrzymuje morski transport towarów

Marzec 26, 2021 16:10

Szacuje się, że z każdą godziną, która mija bez handlu prowadzonego przez znany Kanał Sueski w Egipcie, traci się 400 milionów dolarów, co oznacza straty rzędu 8 miliardów dziennie. Szacunkowo, rocznie przez ten słynny kanał przepływa około 19 000 statków, co stanowi 10% handlu międzynarodowego.

Jeśli spojrzymy na te liczby, możemy szybko zdać sobie sprawę, że to naprawdę oznacza kryzys, ponieważ popularny teraz „Ever Given” zdołał zamknąć przejście po raz pierwszy od tak zwanej wojny Jom Kippur w 1973 roku.

W tej chwili trudno jest oszacować, jak długo kanał będzie zamknięty, biorąc pod uwagę, że statek ma ponad 400 metrów długości i jest załadowany 20000 kontenerów, co znacznie komplikuje możliwe alternatywy, aby móc uwolnić statek i zakończyć tę sytuację.

Oprócz innych skutków ekonomicznych, sytuacja ta może spowodować niedobór różnych produktów w nadchodzących tygodniach, jeśli nic się nie zmieni, prawdopodobnie generując wyższe ceny ropy. Jest to ważny szlak żeglugowy dla ropy naftowej pochodzącej z Zatoki Perskiej. W tej chwili brent wzrósł nieco ponad 2,50%.

Chociaż ten incydent może budzić wątpliwości co do przyszłej rentowności dużych statków i przyszłych alternatyw dla dużych przedsiębiorstw żeglugowych, wydaje się, że sektor nie opiera się na rynkach finansowych. Giganci tacy jak tajwański Evergreen czy norweski Maersk doświadczają wzrostów w trakcie dzisiejszej sesji odpowiednio o 3,24% i 4,50%.

Jeśli spojrzymy na dzienny wykres Maersk, zobaczymy, że w ostatnich miesiącach wykazywał wyraźną tendencję wzrostową, aż utworzył podwójny szczyt w obszarze rocznych maksimów (zielony kolor), który doprowadził go do handlu na poziomie 13450 koron norweskich (w okolicach średniej kroczącej z 18 sesji).

Źródło: Admirals, MetaTrader 5. Maersk, wykres dzienny. Zakres danych: od 26 listopada 2019 r. do 26 marca 2021 r. Sporządzono: 26 marca o godzinie 12:50. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiany kursu Maersk w ciągu ostatnich 5 lat:

 • 2020: +40%
 • 2019: +35%
 • 2018: -26%
 • 2017: -3%
 • 2016: +20%

Z kontem Admirals Trade.MT5 możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje Maersk i ponad 3000 innych spółek akcyjnych! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków, jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admiral Markets działających pod marką Admiral Markets (zwanych dalej "Admiral Markets"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Roberto Rojasa (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.