Czy Bank Rezerwy Nowej Zelandii znowu podniesie stopy procentowe?

Luty 21, 2023 13:23

Inwestorzy i traderzy zwracają oczy w kierunku Banku Rezerwy Nowej Zelandii (RBNZ), który w środę zadecyduje o poziomie stóp procentowych. Rynki oczekują również publikacji protokołu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), aby przekonać się, czy Fed planuje kontynuować dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej.

Niepewność wokół decyzji RBNZ

Analitycy rynkowi przygotowują się na posiedzenie rady zarządzającej RBNZ. Choć ekonomiści sugerują, że RBNZ prawdopodobnie podniesie poziom stóp proc., nie ma pewności, co do wielkości ruchu- niektórzy przewidują podwyżkę o 25 punktów bazowych, a inni o 50 punktów bazowych.

Minister finansów Nowej Zelandii Grant Robertson zauważył, że „RBNZ ma obowiązek zająć się inflacją i skupić się na aktualnym otoczeniu.”

W swoim raporcie ANZ stwierdza: główne wydarzenie tygodnia to RBNZ i debata dotycząca tego, czy cyklon Gabrielle wpłynie na decyzje centralnego banku (konsensus analityków i wyceny rynkowe nadal mówią o podwyżce o 50 punktów bazowych). NZD odpowiednio zareaguje na decyzję i ton wypowiedzi RBNZ.

Inflacja w Kanadzie

Bank Kanady (BoC) opublikuje swój styczniowy raport o inflacji. Ekonomiści oczekują, że inflacja bazowa CPI może wynieść 5,5% w ujęciu rocznym. 25 stycznia bank centralny Kanady podniósł swoją kluczową stopę procentową do 4,5%, co jest najwyższym poziomem odnotowanym od 2008 roku.

Według raportu Agencji Reutera, zarząd BoC jest pod presją, ponieważ komisja senacka poprosiła o większą przejrzystość związaną z decyzjami banku centralnego. Partia Konserwatywna oskarżyła zarząd BoC o błędną ocenę inflacji.

Komentując inflację, zastępca prezesa BoC Paul Beaudry zauważył, że „BoC jest zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu i zrobi to nawet jeśli jego ścieżka ustalania polityki odbiega od banków centralnych w innych krajach. Wiemy, że powrót do celu inflacyjnego Banku będzie wymagał czasu. Nawet jeśli inflacja ostatnio spadła, nie możemy zbyt szybko spuścić z niej oczu i pozwolić, by zbyt długo pozostawała znacząco powyżej celu”.

Kanadyjski raport o sprzedaży detalicznej

Statistics Canada opublikuje swój grudniowy raport o sprzedaży detalicznej 23 lutego. Ekonomiści prognozują wzrost o 0,2% w ujęciu miesięcznym. Sprzedaż detaliczna spadła w listopadzie o 0,1% w ujęciu miesięcznym. Analitycy rynkowi sugerują, że potencjalny wzrost sprzedaży detalicznej może zmusić BoC do ponownej oceny polityki monetarnej, ponieważ zwiększone wydatki konsumenckie mogłyby pobudzić inflację.

Goldman Sachs: Chińskie akcje mogą wzrosnąć o 24% do końca 2023 r. 

Wygląda na to, że Goldman Sachs wierzy we wzrosty na chińskim rynku akcji. Raport GS wydany 20 lutego mówił, że na indeks MSCI China może wzrosnąć o 24%.

W raporcie możemy przeczytać: główny motyw na rynku akcji będzie stopniowo przesuwał się od ponownego otwarcia do ożywienia, przy czym czynnikiem napędzającym potencjalne zyski będzie prawdopodobnie rotacja od ekspansji do wzrostu zysków. Pod koniec stycznia indeks MSCI China wybił się na 4-miesięczne maksimum, zyskując od początku października 2022 roku prawie 60%.

Ekonomiści GS sugerują, że chiński PKB prawdopodobnie wzrośnie o 5,5% w 2023 roku, czerpiąc siłę z nadwyżki oszczędności w wysokości 437 miliardów dolarów i zwiększonych wydatków konsumpcyjnych.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o handlu na rynkach, dołącz do naszych webinarów. Kliknij baner poniżej i zarejestruj się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Miltos Skemperis
Miltos Skemperis Autor tekstów o tematyce finansowej

Miltos Skemperis jest z wykształcenia dziennikarzem i menedżerem biznesowym. Pracował jako reporter w różnych telewizyjnych kanałach informacyjnych i gazetach. Przez ostatnie siedem lat Miltos pracował jako autor treści finansowych.