Inflacja, wzrost gospodarczy i banki centralne wpływają na sentyment w drugim kwartale

Kwiecień 11, 2022 13:55

Wydaje się, że w kolejnym kwartale tego roku na sentyment inwestorów wpływać będzie głównie inflacja, obawy o wzrost gospodarczy oraz jastrzębie podejście banków centralnych na świecie.

Inflacja 

Na akcje, towary, dobra konsumpcyjne i sektor finansowy bezpośrednio lub pośrednio wpływa presja inflacyjna na rynkach towarowych.  

W I kwartale inflacja spowodowała wzrost cen surowców, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny, częściowo ze względu na konflikt w Ukrainie, a częściowo z powodu skutków ożywienia gospodarczego związanych z wychodzeniem z pandemii COVID-19. W przyszłości wyższe koszty mogą zmniejszyć marże zysku spółek giełdowych w krótkim i średnim okresie, potencjalnie wpływając na wskaźniki ceny do zysku. 

Może to głównie dotyczyć międzynarodowych eksporterów towarów, którzy obecnie muszą ponosić wyższe koszty transportu, oraz przedsiębiorstw przemysłowych, które są w dużym stopniu uzależnione od ropy naftowej. 

Wielka Brytania ogłosi najnowsze dane na temat inflacji za marzec w ujęciu rocznym 13 kwietnia. Środowe wydarzenie może wpłynąć na notowania GBP w zależności od tego, czy wyniki będą pozytywne, czy rozczarowujące w porównaniu z poprzednim odczytem 6,4 proc. w lutym.  

Jastrzębia polityka monetarna 

Jak mogliśmy ostatnio zaobserwować, banki centralne USA, UK i ostatnio Australii przyjęły jastrzębią postawę dotyczącą polityki monetarnej. Stany Zjednoczone borykają się z najwyższym poziomem inflacji i są najbardziej agresywne, jeśli chodzi o podejmowanie działań mających na celu jej obniżenie do zakładanego poziomu 2%.  

Kolejny odczyt inflacji konsumenckiej (CPI) ze Stanów Zjednoczonych przypada na 12 kwietnia i może mieć wpływ na pary walutowe z dolarem. Prognozy zakładają, że inflacja w USA w marcu wyniesie od 6 do 8 procent w ujęciu rocznym. Jeśli wyniki znajdą się poniżej lub powyżej tego zakresu, może mieć to wpływ na kurs dolara amerykańskiego i ceny złota.  

Chcesz dowiedzieć się więcej o analizie fundamentalnej? Dołącz do naszych webinarów!

Obawy związane ze wzrostem gospodarczym 

Pytanie, które nurtuje inwestorów, dotyczy tego, czy gospodarka światowa rośnie i czy wychodzi ze spowolnienia COVID-19. Nie jest to jednoznaczne.  

Wyniki brytyjskiego PKB za luty były rozczarowujące - wzrost wyniósł 0,1% w porównaniu z 0,8% za styczeń. Jeśli ta tendencja się utrzyma, może dojść do stagflacji, czyli okresu niskiego wzrostu i wysokiej inflacji, co oznacza utrudnienia dla kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw ze względu na wyższe stopy procentowe Banku Anglii. BoE może wstrzymać się z utrzymaniem jastrzębiego kursu, jeśli weźmie pod uwagę niższe prognozy wzrostu gospodarczego. Znajdzie się wtedy w trudnej sytuacji wymuszonego kontrolowania inflacji w okresie ożywienia gospodarczego. 

Bank Światowy przewiduje, że konflikt ukraińsko-rosyjski będzie oznaczał spadek PKB o 45% w Ukrainie i 11,2% w Rosji, co oznacza dodatkowy ciężar dla globalnego PKB oprócz COVID-19. Biorąc pod uwagę, że Chiny są głównym partnerem handlowym Rosji, istnieje ryzyko, że azjatycki gigant może również odczuć skutki tego kryzysu w perspektywie średnio- i długoterminowej.  

Nadzieja związana z rynkiem pracy 

Wzrost w sektorze zatrudnienia jest wielką nadzieją dla polityki pieniężnej i dla inwestorów.

Wystarczająco silny wzrost zatrudnienia mógłby częściowo zrównoważyć negatywne skutki inflacji i podtrzymać zaufanie inwestorów, ale jakiekolwiek oznaki słabości w tym obszarze mogłyby dodatkowo podminować nastroje.  

Jak wynika z najnowszych badań, liczba miejsc pracy w USA i Wielkiej Brytanii jest przyzwoita, a w strefie euro ciągle się poprawia. Na horyzoncie pojawiają się jednak pewne problemy. Konflikt w Europie może wpłynąć na nastroje inwestycyjne i ograniczyć dostępne środki na tworzenie nowych miejsc pracy.  

Wiadomości tradingowe wpływające na rynki 

W tym tygodniu warto zwrócić uwagę na następujące wydarzenia:  

  • Odczyt CPI z USA – 12 kwietnia 
  • Odczyt CPI z Niemiec – 12 kwietnia 
  • Stopę bezrobocia i wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w UK – 12 kwietnia 
  • Przemówienie przewodniczącego Banku Japonii Haruhiko Kurody – 13 kwietnia 
  • Decyzję ws. stóp procentowych Banku Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) – 13 kwietnia  
  • Produkcję przemysłową z USA za marzec – 15 kwietnia

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.