Czerwcowe posiedzenie Rezerwy Federalnej kształtuje nastroje wokół USD

Czerwiec 03, 2022 14:27

W maju dolar amerykański rósł wraz z jastrzębią retoryką Rezerwy Federalnej, ale w chwili pisania tego tekstu można odnieść wrażenie, że waluta wyhamowała, przed decyzją banku centralnego w sprawie stóp procentowych, która ma zapaść w dniach 14-15 czerwca. 

Powszechnie oczekuje się, że Fed podniesie swoją główną stopę procentową o 0,5 proc. w czerwcu i lipcu, a następnie wstrzyma się z podwyżkami we wrześniu. Innym scenariuszem jest podwyżka o 0,75%, przy czym pojawiają się doniesienia, że wiceprzewodnicząca Rezerwy Federalnej Lael Brainard nie popiera wrześniowej przerwy.  

Perspektywy gospodarki amerykańskiej komplikuje wpływ umocnienia dolara na amerykański eksport, po tym jak gigant technologiczny Microsoft obniżył swoje szacunki przychodów i zysków za kwartał fiskalny kończący się w tym miesiącu, powołując się na niekorzystne warunki walutowe.   

Negatywny wpływ na sektor technologiczny jest pozytywny dla sektora bankowego. W miarę wzrostu stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych banki takie jak Wells Fargo czy Bank of America mogą liczyć na wyższe przychody z tytułu odsetek i wzrost aktywów w związku z rosnącymi depozytami na kontach oszczędnościowych oraz zakupami obligacji bankowych. Aby nie malować zbyt różowego obrazu, istnieje również możliwość niekorzystnego wpływu kursów walutowych na sektor bankowy w warunkach niestabilności na rynkach walutowych.  

Wydarzenia geopolityczne  

Oczekuje się, że wydarzenia geopolityczne na Ukrainie będą nadal wywierać presję na ceny towarów i łańcuchy dostaw, zwłaszcza w sektorze energetycznym. W tych warunkach ceny spot ropy naftowej i gazu ziemnego prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie, a pytania dotyczące wzrostu gospodarczego Chin również mają wpływ na sektor energetyczny.   

W maju produkcja fabryk w Chinach spadła z powodu lockdownów COVID-19. Mimo że pod koniec miesiąca ograniczenia zostały złagodzone, pojawiły się one ponownie z powodu chińskiej polityki "zero tolerancji dla COVID", a tendencja ta może utrzymać się do czerwca.   

Rynki energii są wrażliwe na doniesienia o wzroście gospodarczym Chin. Kiedy druga co do wielkości gospodarka świata słabnie, wraz z nią spada globalny popyt na ropę naftową, co oznacza równoległy spadek cen spot ropy naftowej. Biorąc jednak pod uwagę obecne wyzwania geopolityczne, do obniżenia cen spot ropy naftowej potrzebny byłby znaczny spadek wzrostu PKB w Chinach. 

Ceny spot złota  

Silny dolar amerykański, wspierany przez rosnące stopy procentowe i dynamiczny wzrost zatrudnienia, powstrzymywał ceny spot złota przez cały maj, ale pojawiają się sygnały, że poziom zatrudnienia słabnie. Może to oznaczać opór dla dolara i wsparcie dla złota, jeśli rynek pracy w USA zacznie się pogarszać.  

Zwiększ swoje umiejętności handlowe dzięki bezpłatnym webinarom Admirals, w tym codziennym porannym sesjom handlowym na żywo z doświadczonymi traderami!  

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.