Korelacja pomiędzy złotem a przypadkami koronawirusa

Lipiec 27, 2021 11:35

Złoto jest na rynkach często traktowane jak bezpieczna przystań.  Jego cena rośnie zazwyczaj podczas kryzysów i wzmożonej zmienności, podobnie było w przypadku ostatniej pandemii.

Źródło: Dzienna liczba przypadków koronawirusa, dane na podstawie Center for systems science and Engineering (CSSE) z John Hopkins University. Zakres danych: od 9 marca 2021 do 23 lipca 2021, utworzono 26 lipca 2021 o 22:00.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Złoto - wykres dzienny od 10 marca 2021 r. do 23 lipca 2021r. Utworzono 23 czerwca 2021 r. o 22:30 CEST Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości.

Na powyższym dziennym wykresie złota można zauważyć wyraźny trend wzrostowy od początku kwietnia do końca maja tego roku.

W tym czasie cena wzrosła z 1675 do 1915 dolarów – ponad 14% w niecałe dwa miesiące.

Chociaż już w połowie maja oscylator RSI wskazywał na poziom wykupienia i możliwą korektę.

Na wykresie widać, że realizacja zysków była dość solidna, a kruszec znalazł oparcie dopiero na 61,8 zniesienia Fibonacciego.

Następnie kurs wszedł w fazę konsolidacji pomiędzy poziomami 38,2 i 50 zniesienia Fibonacciego.

Jeżeli chodzi o przypadki koronawirusa, również wygląda na to, że osiągnięta została pewna stabilizacja z tendencją spadkową. Czy ponownie znajdzie to odzwierciedlenie na rynku złota?

Czy wiesz, że korzystając z Trading Central możesz używać wskaźników technicznych, aby znaleźć praktyczne pomysły inwestycyjne na tysiącach rynków?

Kliknij poniższy baner i zacznij handlować już teraz:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

  1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
  4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Javier Olivan (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.