Nadchodzące zmiany w cenniku!

Czerwiec 01, 2021 14:38

Szanowni Klienci,

 

dla Waszej wygody, na naszej platformie rozpocznie przeliczanie wszystkich instrumentów finansowych i kontraktów CFD na instrumenty finansowe względem jednej waluty rachunku handlowego. Wspieramy rachunki w różnych walutach, ponieważ naszym celem jest zapewnianie unikalnego doświadczenia w handlu na rynkach wszystkim użytkownikom, ale zależy nam także na podnoszeniu jakości i stabilności naszych usług.

Od 1 lipca 2021 r., jakiekolwiek transakcje na akcjach, ETF-ach i odpowiadających im kontraktach CFD w Admirals, przeprowadzonych w walucie innej niż bazowa waluta rachunku, będą podlegały opłacie za przeliczenie walut.

Przeliczenie jest stałe i wynosi 0,3% dla każdej transakcji przeprowadzonej w walucie różnej od waluty bazowej konta. Wciąż obowiązuje także kurs kasowy (FX spot) podczas kupowania i sprzedawania aktywów.

Ustalony wskaźnik konwersji na poziomie 0,3% będzie obowiązywał podczas rozliczania zysków i strat oraz naliczania opłat za usługi, np. prowizje, dywidendy czy koszty za trzymania pozycji przez noc (jeżeli takie wystąpią). Przeliczenie nastąpi w momencie dokonywania rozliczenia na rachunku z bazową walutą. Opłata za przeliczenie nie obowiązuje w przypadku wartości transakcji referencyjnych lub depozytów zabezpieczających.

 

Zapoznaj się z poniższym przykładem, aby zobaczyć, jak działa opłata za przeliczanie walut:

Jeżeli handlujesz akcjami, które są notowane w walucie innej niż waluta twojego konta, podczas składania zlecenia waluta akcji zostanie przeliczona na walutę twojego konta (lub odwrotnie) po naszym kursie przeliczeniowym + 0,30% opłaty za przeliczenie. 

Twoje konto jest denominowane w EUR, a kurs na EURUSD wynosi 1,22510.

Sprzedałeś jedną akcję Facebooka – denominowaną w USD – zapłaciłeś prowizję 1 dolara i odnotowałeś zysk w wysokości 10 dolarów 

W tym wypadku naliczona opłata za przeliczenie będzie obowiązywała za wykonanie transakcji, a także za odnotowany zysk.

Prowizja za przeprowadzoną transakcję wyniesie zatem -1 USD / 1,2287 = - 0,81 EUR

Odnotowany zysk wyniesie 10 USD / 1,2287 = 8,13 EUR

--

Gdzie 1,2287 jest kursem, zawierającym wskaźnik konwersji 0,3%:

0,3/100 x 1,22510 = 0,0036

1,22510 + 0,0036 = 1,2287

Podane wartości służą tylko jako przykład. Zanim zaczniesz handlować możesz ze wszystkimi opłatami można zapoznać się tutaj.

 

Admirals oferuje możliwość prowadzenia rachunku w wielu różnych walutach, bez względu na miejsce zamieszkania. Można zatem posługiwać się kontem denominowanym w EUR, USD, CHF, GBP i wielu innych walutach.

Jeżeli handel odbywa się na instrumentach denominowanych w tej samej walucie, w której jest konto, opłaty za przeliczenie walut NIE BĘDĄ obowiązywać.

 

Z wyrazami szacunku

Admirals

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.