Tirgus analīze: DAX30 pircēji "izvirzās vadībā" pēc ECB

Septembris 16, 2019 10:29

Avots: Admiral Markets Forex kalendārs - 16.09.2019.

Tā kā ekonomikas kalendārā nav daudz jaunumu, DAX30 CFD tirdzniecību visvairāk ietekmēs tehniskie faktori un ECB lēmumu sekas.

Mūsuprāt, ECB "atvēra durvis" turpmākam cenas pieaugam Vācijas indeksā, pieņemot lēmumus par: noguldījumu procentu likmes samazināšanu līdz -0,5%, divpakāpju procentu likmju ieviešanu bankām un QE programmas atsākšanu 20€ miljardu apmērā katru mēnesi no 1. novembra. ECB apgalvo, ka turpinās QE programmu tik ilgi, līdz tiks sasniegti inflācijas mērķi.

Kamēr H1 grafikā cena saglabājas virs 12 300 punktu līmeņa, mūsu augšupejas mērķis ir ap 12 600/650 punktiem.

Tikai lejupslīde zem 12 300 punktiem pasliktinātu tehnisko "bildi", aktivizējot reģionu ap 12 180/200, kā pirmo mērķi:

Avots: Admiral Markets MT5SE, DAX30 CFD, H1. Datu diapazons no 2019. gada 26. augusta līdz 2019. gada 13. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Avots: Admiral Markets MT5SE, DAX30 CFD, D1. Datu diapazons no 2018. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 13. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

2014. gadā DAX30 CFD vērtība palielinājās par 2,65%, 2015. gadā par 9,56% un 2016. gadā par 6,87%. 2017. gadā DAX30 CFD vērtība pieauga pat par 12,51%, bet 2018. gadā vērtībā samazinājās par 18,26%. Pēc 5 gadiem DAX30 CFD vērtībā ir pieaugusi par 10,5%.

Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet uzmanību sekojošam:

  1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu.
  2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
  3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz paša autora viedokli.
  4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
  5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi saistīti ar pagātnes rezultātiem u nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
  6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām, vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
  7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam turpmākam sniegumam. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt, un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
  8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.

Kredītpleca produkti (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

Avatārs-Admirals
Admirals Viss vienā risinājums tēriņiem, ieguldījumiem un savu līdzekļu pārvaldībai

Vairāk nekā brokeris, Admirals ir tavu finanšu centrs, kurš piedāvā plašu finanšu produktu un pakalpojumu klāstu. Mēs esam radījuši "viss vienā" personīgo finanšu risinājumu līdzekļu ieguldījumiem, tēriņiem un pārvaldībai.