Tirugs analīze: vai DAX30 CFD gaida izlaušanās uz augšu?

Septembris 23, 2019 10:12

Avots: Admiral Markets Forex kalendārs - 23.09.2019.

Tā kā Eiropas ekonomiskajā kalendārā ir salīdzinoši maz notikumu, sāksim nedēļu, apskatot DAX30 CFD tehnisko pusi.

DAX30 cenai atrodoties diapazonā starp 12 300 un 12 500 punktiem, H1 grafikā situāciju varētu uzskatīt par neitrālu, bet, ņemot vērā secīgi augstākus augstākos līmeņus, tendence tomēr ir vērsta uz augšu.

Pamatojoties uz pēdējā laika cenas svārstībām, uzskatām, ka izlaušanās virs 12 500 punktu līmeņa ir tikai laika jautājums. Tādā gadījumā par nākamo cenas mērķi kļūtu gada augstākie līmeņi ap 12 650 punktiem.

Tikai izlaušanās zem 12 300 punktiem aptumšotu augšupejas iespējas un aktivizētu reģionu ap 12 180 kā potenciālu lejupslīdes mērķi.

Avots: Admiral Markets MT5SE, DAX30 CFD, H1. Datu diapazons no 2019. gada 3. septembra līdz 2019. gada 20. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Avots: Admiral Markets MT5SE, DAX30 CFD, D1. Datu diapazons no 2018. gada 7. jūnija līdz 2019. gada 20. septembrim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

2014. gadā DAX30 CFD vērtība palielinājās par 2,65%, 2015. gadā par 9,56% un 2016. gadā par 6,87%. 2017. gadā DAX30 CFD vērtība pieauga pat par 12,51%, bet 2018. gadā vērtībā samazinājās par 18,26%. Pēc 5 gadiem DAX30 CFD vērtībā ir pieaugusi par 10,5%.


Atruna: Sniegtie dati satur papildu informāciju attiecībā uz analīzi, prognozēm vai citiem datiem vai informāciju (turpmāk "analīzi"), kas publiskota Admiral Markets mājaslapā. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, lūdzu, pievērsiet uzmanību sekojošam:

  1. Analītika publicēta tikai informatīviem mērķiem nav uzskatāma par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu.
  2. Jebkuru investīciju lēmumu klients veic pats. Admiral Markets nav uzskatāms par atbildīgu jebkuru zaudējumu gadījumā, neskatoties uz to, vai lēmums ir vai nav balstīts uz analītiku.
  3. Jebkuru šādu analītiku sagatavo neatkarīgs analītiķis (turpmāk "Autors"), balstoties uz paša autora viedokli.
  4. Lai nodrošinātu klienta interešu aizstāvību, Admiral Markets apstiprinājusi attiecīgas iekšējās procedūras, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus.
  5. Lai nodrošinātu analītikas avotu uzticamību, tiek izmantoti visi iespējamie saprātīgie līdzekļi, lai nodrošinātu, ka visi analītikas avoti ir uzticami un visa informācija ir pilnīga, Admiral Markets negarantē šādas analītikas pareizību vai pilnību. Jebkuri minētie skaitļi saistīti ar pagātnes rezultātiem u nav attiecināmi uz nākotnes rezultātiem.
  6. Analītikas rezultāti nav uztverami kā garantija no Admiral Markets puses, ka klientam būtu jāgūst peļņa no šīm stratēģijām, vai ar tām saistītie zaudējumi būtu ierobežoti.
  7. Jebkurš vēsturisks sniegums, kas norādīts šajā publikācijā, nav uzskatāms kā garantija no Admiral Markets puses jebkādam turpmākam sniegumam. Finanšu instrumenta vērtība var gan pieaugt, gan sarukt, un šīs vērtības saglabāšana netiek garantēta.
  8. Analītikā iekļautās prognozes var tikt pakļautas papildus maksai, nodokļiem vai citām izmaksām, atkarībā no publikācijas. Admiral Markets sniegto pakalpojumu izcenojumi ir publiski pieejami Admiral Markets mājaslapā.

Kredītpleca produkti (tajā skaitā cenu starpības līgumi) ir spekulatīvas dabas un var radīt gan peļņu, gan zaudējumus. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

Avatārs-Admirals
Admirals Viss vienā risinājums tēriņiem, ieguldījumiem un savu līdzekļu pārvaldībai

Vairāk nekā brokeris, Admirals ir tavu finanšu centrs, kurš piedāvā plašu finanšu produktu un pakalpojumu klāstu. Mēs esam radījuši "viss vienā" personīgo finanšu risinājumu līdzekļu ieguldījumiem, tēriņiem un pārvaldībai.