សុវត្ថិភាព ងាយស្រួលប្រើ
ជួញដូរក្នុងកម្មវិធីរុករកជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង


ជួញដួរសវុត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលាគ្មានការដំឡើងគ្មានការទាញយក


វាចាប់ផ្ដើមក្នុងប៉ុន្មានវិនាទីប្រើ PC ឬ Macគ្មានចំណង់ចំណូលចិត្ត OS


ការតភ្ជាប់មិនមានបញ្ហា

ដំណោះស្រាយជួញដូរពេញលេងរបស់អ្នក

  • ជួញដូរ Forex, CFD, លោហៈ ភាគហ៊ុន សន្ទស្សន៍ ថាមពល និងមូលបត្រ
  • គ្មានកម្រៃជើងសារ ឬថ្លៃលាក់ខ្លួន
  • 90% of orders executed within 150 milliseconds
  • គ្មានតម្រូវការ
  • គ្មានការរឹតបន្តឹងលើរចនាប័ទ្មជួញដូរ ឬយុទ្ធសាស្រ្ត
  • សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
  • អាចរកបានសម្រាប់អ្នកកាន់គណនីរបស់យើងទាំងអស់

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។