បើគណនីជួញដូរ Forex & CFDs

បើកគណនីជួញដូរលើបណ្ដាញដើម្បីជួញដូរForex & CFDs នៅលើសន្ទស្សន៍ លោហៈមានតម្លៃ, ថាមពល, ETFs, ភាគហ៊ុននិងមូលបត្រដែលមានគណនីជួញដូរលើបណ្តាញជាមួយវេទិកា MetaTrader 4 និង MetaTrader 5 ឬជួញដូរដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីរុករកវិបជាមួយ MetaTrader WebTrader។

តើចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណា?

  • បង្កើតគណនីបន្ទប់អ្នកជួញដូរ

    ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតការធ្វើបទបង្ហាញ និងការជួញដូរផ្ទាល់គណនីគណនីដាក់ប្រាក់ និងច្រើនទៀត។

  • ជ្រើសវេទិកាជួញដូររបស់អ្នក

    ទាញយកវេទិកាជួញដូរ MetaTrader 5 ឬ 4 ឬជួញដូរដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីរុករកតាមរយៈ MetaTrader WebTrader។

  • ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ

    ឡកចូលដោយប្រើអត្តសញ្ញាណគណនីរបស់អ្នកហើយចាប់ផ្តើមអនុវត្តលើគណនីសាកល្បង ឬដាក់ប្រាក់សម្រាប់ការជួញដូរផ្ទាល់។

ហេតុអ្វីជួញដូរជាមួយ ADMIRAL MARKETS?

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ

យើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការមូលបត្រ និងវិនិយោគអូស្ត្រាលី

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ

អានុភាព

រហូតដល់ 1: 500 សម្រាប់អតិថិជនលក់រាយទាំងអស់

អានុភាព

ទីផ្សារធំទូលាយ

Forex, CFDs លើសន្ទស្សន៍ ភាគហ៊ុន, ទំនិញនិងច្រើនទៀត

ទីផ្សារធំទូលាយ

ការគាំទ្រពហុវេទិកា

ជួញដូរលើដែសថបរបស់អ្នក ថេប្លិត ឬទូរស័ព្ទឆ្លាយវៃជាមួយវេទិកា MT5 និង MT4

ការគាំទ្រពហុវេទិកា

ប្រាក់បន្ថែម

រកប្រាក់បញ្ចុះថ្លៃសម្រាប់ការជួញដូររបស់អ្នក

ការអប់រំ

ការអប់រំ

វគ្គជួញដូរតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ល្អបំផុតមួយ

ចាប់ផ្ដើមជួញដូរឥឡូវនេះ

ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដើម្បីជួញដូរត្រូវបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងជំហានតូចដំបូង - ការបង្កើតគណនី បន្ទប់អ្នកជួញដូរ – ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកសាកល្បង ឬគណនីផ្ទាល់។ វាអាចចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ទប់អ្នកជួញដូរ

បរិយាកាសអ្នកជួញដូរផ្ទាល់ខ្លួន ឯកជន និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក
បរិយាកាសអ្នកជួញដូរផ្ទាល់ខ្លួន ឯកជន និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក
ទាញយកកម្មវិធីជំនួញចុងក្រោយបំផុត ឬជួញដូរដោយផ្ទាល់ពីក្នុងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក
ទាញយកកម្មវិធីជំនួញចុងក្រោយបំផុត ឬជួញដូរដោយផ្ទាល់ពីក្នុងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក
ងាយស្រួលក្នុងការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់
ងាយស្រួលក្នុងការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់