យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

បើគណនីជួញដូរ Forex & CFDs

បើកគណនីជួញដូរលើបណ្ដាញដើម្បីជួញដូរForex & CFDs នៅលើសន្ទស្សន៍ លោហៈមានតម្លៃ, ថាមពល, ETFs, ភាគហ៊ុននិងមូលបត្រដែលមានគណនីជួញដូរលើបណ្តាញជាមួយវេទិកា MetaTrader 4 និង MetaTrader 5 ឬជួញដូរដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីរុករកវិបជាមួយ MetaTrader WebTrader។

តើចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណា?

  • បង្កើតគណនីបន្ទប់អ្នកជួញដូរ

    ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបង្កើតការធ្វើបទបង្ហាញ និងការជួញដូរផ្ទាល់គណនីគណនីដាក់ប្រាក់ និងច្រើនទៀត។

  • ជ្រើសវេទិកាជួញដូររបស់អ្នក

    ទាញយកវេទិកាជួញដូរ MetaTrader 5 ឬ 4 ឬជួញដូរដោយផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីរុករកតាមរយៈ MetaTrader WebTrader។

  • ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ

    ឡកចូលដោយប្រើអត្តសញ្ញាណគណនីរបស់អ្នកហើយចាប់ផ្តើមអនុវត្តលើគណនីសាកល្បង ឬដាក់ប្រាក់សម្រាប់ការជួញដូរផ្ទាល់។

គណនីជួញដូរ និងលក្ខខណ្ឌ

ហេតុអ្វីជួញដូរជាមួយ ADMIRAL MARKETS?

សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខ

យើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការមូលបត្រ និងវិនិយោគអូស្ត្រាលី

អានុភាព

រហូតដល់ 1: 500 សម្រាប់អតិថិជនលក់រាយទាំងអស់

ទីផ្សារធំទូលាយ

Forex, CFDs លើសន្ទស្សន៍ ភាគហ៊ុន, ទំនិញនិងច្រើនទៀត

ការគាំទ្រពហុវេទិកា

ជួញដូរលើដែសថបរបស់អ្នក ថេប្លិត ឬទូរស័ព្ទឆ្លាយវៃជាមួយវេទិកា MT5 និង MT4

ប្រាក់បន្ថែម

រកប្រាក់បញ្ចុះថ្លៃសម្រាប់ការជួញដូររបស់អ្នក

ការអប់រំ

វគ្គជួញដូរតាមអ៊ីនធឺណិតដ៏ល្អបំផុតមួយ

ចាប់ផ្ដើមជួញដូរឥឡូវនេះ

ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដើម្បីជួញដូរត្រូវបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងជំហានតូចដំបូង - ការបង្កើតគណនី បន្ទប់អ្នកជួញដូរ – ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបើកសាកល្បង ឬគណនីផ្ទាល់។ វាអាចចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ។

អត្ថប្រយោជន៍បន្ទប់អ្នកជួញដូរ
បរិយាកាសអ្នកជួញដូរផ្ទាល់ខ្លួន ឯកជន និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក
ទាញយកកម្មវិធីជំនួញចុងក្រោយបំផុត ឬជួញដូរដោយផ្ទាល់ពីក្នុងកម្មវិធីអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក
ងាយស្រួលក្នុងការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។