Kauplemisuudised algajatele: mis on Euroopa Keskpank?

Juuni 10, 2022 16:04

Selles artiklis saate teada järgmist:  

  • Euroopa Keskpanga lühend – EKP  
  • EKP roll finants- ja rahandussüsteemis 
  • Kas EKP trükib raha  
  • EKP ja eurorühma vaheline seos 
  • Kuidas mõjutab EKP kauplemis- ja investeerimisotsuseid  

Nagu nimigi ütleb, on Euroopa Keskpank Euroopa keskpank ja selle laialdaselt tuntud lühend on EKP (inglise keeles ECB). EKP vastutab euroala rahandus- ja pangandussüsteemi järelevalve eest ja seetõttu on see pangandussektori hierarhia tipus.  

Levinud eksiarvamus on, et EKP trükib kõik ringluses olevad euro pangatähed. See on tegelikult riikide keskpankade, nagu Banque de France või Deutsche Bundesbank, ülesanne. EKP tõesti loob raha, kui ta annab krediiti pangandusasutustele võlakirjade või hüpoteekide ostmisel, kuid seda tehakse elektrooniliselt likviidsusena.  

EKP roll finants- ja rahandussüsteemis  

EL on maailma suurim ühtne kaubandusblokk ning miljonid ettevõtted ja tarbijad sõltuvad usaldusväärsest finantssüsteemist. Sellisena on EKP roll ühisraha väärtuse reguleerimisel ja säilitamisel äärmiselt oluline. EKP peamised ülesanded on hinnastabiilsuse hoidmine ja euro väärtuse säilitamine. EKP peamine eesmärk on hoida aastane inflatsioon umbes 2 protsendi juures.  

Keskpangal on õigus kehtestada intressimäärade suunised, mida järgib kogu pangandussektor – 5963 panka - 27-s EL-i liikmesriigis, kes müüvad oma teenuseid 341 miljonile euroalal elavale tarbijale. EKP määrab üleöölaenu intressimäära, mida pangad kasutavad üksteisele vahendite laenamiseks. EKP maksab sama intressimäära ka pankadele, kes hoiavad keskpangas reserve.  

EKP ja eurorühma vaheline seos  

Eurorühm on mitteametlik rühm, kuhu kuuluvad kõik EL-i rahandusministrid, kes kohtuvad, et arutada olulisemaid finants- ja majandusküsimusi. Pangandus- ja finantssektori peamise järelevalvajana teeb EKP koostööd eurorühmaga, et leida lahendusi probleemidele finantsturgudel. Näitena võib tuua 2009. aastal alanud riigivõlakriisi, kui Kreeka ja teised ELi riigid ei suutnud oma riigivõlgu tasuda.  

Kuidas mõjutab EKP kauplemis- ja investeerimisotsuseid  

EKP-l on tohutu mõju kauplemis- ja investeerimisotsustele ning tema intressimääradega seotud otsused võivad mõjutada euro valuutapaare. Keskpanga kõrgemad või madalamad intressimäära suunised omavad doominoefekti paljudele turgudele:  

  • Tooraineturud  
  • Forexi turud  
  • Hüpoteeklaenud ja ärilaenud 
  • Investeeringud aktsiatesse 
  • Pankade aktsiad ja ootused aktsiakasumi kohta  

Seetõttu jälgivad kauplejad ja investorid tähelepanelikult EKP igakuiseid rahapoliitikat ja intressimäärasid käsitlevaid otsuseid ning kasutavad neid valuutatehingute või aktsiaturule investeerimise üle otsustamiseks.  

EKP ja kauplemisuudised  

EKP kasutab oma igakuistes aruannetes palju tehnilisi termineid -seletame need lahti.  

Hinnastabiilsus: tüüpiline ootus tarbijate ja ettevõtjate makstavatele igapäevastele hindadele.  

Inflatsioon: kaupade ja teenuste keskmiste hindade tõus või langus aasta jooksul.  

Kvantitatiivne lõdvendamine (Quantitative Easing, QE): tuntud ka kui varade ostmise programm, mis tähendab, et EKP ostab lisaks riigivõlakirjadele ka selliseid varasid nagu ettevõtete ja pankade võlakirjad. Kui majandus on languses ja inflatsioon on suhteliselt madal, võib keskpank kasutada QE-d finantssüsteemi toetamiseks ja võlakohustuste täitmatajätmise vältimiseks.  

Välisvaluutareservid: EKP-l on suur hulk välisvaluutareserve ja kulda, et toetada oma rahapoliitika eesmärke ja oma rahalist olukorda.  

Likviidsus: rahavoog.  

Teil võib endiselt tekkida küsimusi selle kohta, kuidas EKP mõjutab kauplemis- ja investeerimisturge. Admiralsi tasuta veebikoolitused sisaldavad hulgaliselt teavet kauplemisuudiste analüüsimise kohta ja neid viivad läbi kogenud kauplejad ja investorid.  

Registreeru juba täna! 

Tasuta veebikoolitused

Võta osa reaalajas veebikoolitustest, mida viivad läbi meie eksperdid

 

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finantskirjanik

Sarah Fenwickil on laiad kogemused ajakirjanduses ja massikommunikatsioonis. Ta on töötanud korrespondenina edastades uudiseid Šveitsi börsi kohta ja ta on kirjutanud finants- ja majandusteemadel 15 aastat.