Започнете да търгувате DAX30

Получете достъп до най-големите финансови пазари в света и търгувайте най-популярните инструменти при конкурентни условия

Учете в движение

Търгувайте от всяко място, по всяко време

Никога не пропускайте възможност за търговия

Започнете с 100 EUR

Технически спецификации

Parameters Data
Минимален марджин, % 0.2 (Retail - 5)
Комисион, EUR 0
Символ [DAX30]
Минимален спред, EUR 0.8
Среден спред, EUR 0.8
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest Rate -0.00681
SWAP (продажба), Interest Rate -0.00986
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 0.1
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.1
Стойност на пип за минимален контракт, EUR 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.1 (Retail - 2.5)
Търговска платформа Metatrader 5
Търговско време, EET 01:05 - 02:59 / 03:15 - 23:00 / 23:30 - 23:59 Mon - Thur; 01:00 - 02:59 / 03:15 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri


Parameters Data
Минимален марджин, % 0.2 (Retail - 5)
Комисион, EUR 0
Символ [DAX30]
Минимален спред, EUR 0.8
Среден спред, EUR 0.8
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest Rate -0.00681
SWAP (продажба), Interest Rate -0.00986
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 0.1
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.1
Стойност на пип за минимален контракт, EUR 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.1 (Retail - 2.5)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 01:05 - 02:59 / 03:15 - 23:00 / 23:30 - 23:59 Mon - Thur; 01:00 - 02:59 / 03:15 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri


Parameters Data
Минимален марджин, % 0.2 (Retail - 5)
Комисион, EUR per lot (single side) 0.3
Символ [DAX30]-Z
Минимален спред, EUR 0.2
Среден спред, EUR 0.2
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest Rate -0.00681
SWAP (продажба), Interest Rate -0.00986
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 0.1
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.1
Стойност на пип за минимален контракт, EUR 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.1 (Retail - 2.5)
Търговска платформа MetaTrader 5
Търговско време, EET 01:05 - 02:59 / 03:15 - 23:00 / 23:30 - 23:59 Mon - Thur; 01:00 - 02:59 / 03:15 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri


Parameters Data
Минимален марджин, % 0.2 (Retail - 5)
Комисион, EUR per lot (single side) 0.3
Символ [DAX30]-ECN
Минимален спред, EUR 0.2
Среден спред, EUR 0.2
Limit / Stop нива 0
SWAP(покупка), Interest Rate -0.00681
SWAP (продажба), Interest Rate -0.00986
3-дневен swap Friday
Размер на 1 тик 0.01
Размер на лота, Index Levels 1
Минимален размер на контракта, лота 0.1
Максимален размер на контракта, лота 100
Стъпка от контракта, лота 0.1
Стойност на пип за минимален контракт, EUR 0.1
Минимален хеджиран марджин, % 0.1 (Retail - 2.5)
Търговска платформа Metatrader 4
Търговско време, EET 01:05 - 02:59 / 03:15 - 23:00 / 23:30 - 23:59 Mon - Thur; 01:00 - 02:59 / 03:15 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri