Данните за инфлацията тежат на GBP и CAD

Май 18, 2022 13:27

Показанията за инфлацията тежат над GBP и CAD днес, докато се очаква от Обединеното кралство и Канада да публикуват последните си резултати за ИПЦ.  

Априлският консенсус за инфлацията във Великобритания е 9.1 процента на годишна база в сравнение със 7 процента през март, но прогнозите са вероятности, а не сигурност. Валутните двойки с участието на GBP могат да станат волатилни, ако действителните резултати са по-лоши от очакваното.

Трейдърите и инвеститорите се надяват инфлацията да се охлади в резултат на паричното затягане на Английската централна банка. Ако инфлацията продължи да расте, този сценарий подкрепя продължаващото повишаване на лихвите в Обединеното кралство. Ако инфлацията се охлади, агресивното парично затягане на Английската централна банка също може да се забави.

И в двата сценария GBP вече е под натиск от по-силния долар и може да използва подкрепата от охлаждането на инфлацията. В случай, че инфлацията се окаже по-гореща от очакваното, GBP може да бъде разпродаден, защото страховете от рецесия са като тръни в очите на валутните пазари. 

Инфлацията в Канада за април се разглежда като консенсус от 5,4 процента на годишна база в сравнение с 5,5 процента през март. Подобно на GBP, CAD е под натиск от силния USD.  

„Основният фактор вероятно е бил силата на щатския долар, който се възползва от потоците в търсене на убежище след избухването на войната в Украйна, както и рязкото покачване на доходността в САЩ. Заместник-управителят на Канадската централна банка Тони Гравел.  

Вижте още търговски новини, консенсус и действителни резултати в Admirals Форекс Календар.

В други търговски новини спот цените на суровия петрол остават повишени, тъй като геополитическите събития продължават да предизвикват страхове за предлагането. Биковете издигнаха WTI и Brent нагоре през последните 48 часа, реагирайки на заплахите от страна на предлагането от конфликта в Украйна, идващи в момент, когато търсенето на пътувания и транспорт бързо нараства.  

Спот цените на златото са в низходяща тенденция към момента на писане, тъй като щатският долар става по-привлекателен за купувачите на активи убежища. Очаква се деноминираните в щатски долари облигации да предлагат по-висока доходност в условията на нарастващи лихвени проценти.  

Търгувайте ДЗР на Суровини

Търгувайте ДЗР на петрол, кафе, злато, сребро и други!

 

ЧЗВ 

Как показанията на инфлацията влияят на движението на валутата? 

Показанията на инфлацията са известни още като показатели за индекса на потребителските цени (ИПЦ).  

Те засягат движението на валутата, когато те са по-високи или по-ниски от нормалното. Като правило централните банки се стремят към 2 процента инфлация на годишна база, за да насърчат ценова стабилност. 

Когато цените се нагряват по време на периоди на икономически растеж, централните банкери са склонни да повишават лихвените проценти, за да държат инфлацията под контрол. 

Когато лихвените проценти се повишат, националната валута може да поскъпне, тъй като инвеститорите и трейдърите търсят активи като облигации, деноминирани в тази валута. Нарастващото търсене на валутата често означава, че стойността на валутата се повишава.  

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционни съвети, инвестиционни препоръки, оферта или искане за транзакции с финансови инструменти. Моля, имайте предвид, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с течение на времето. Преди да вземете каквито и да е инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.