На фокус са БВП на САЩ и решението на ЯЦБ за лихвените проценти

Октомври 26, 2022 14:44

Последните два дни от търговската седмица ще осветят предварителните данни за икономическия растеж в САЩ през третото тримесечие и решението на Японската централна банка (BoJ) за лихвения процент.

Пазарът очаква брутният вътрешен продукт (БВП) на САЩ да нарасне с 2,4% през третото тримесечие в сравнение с -0,6% през вторите три месеца.

Силата на щатския долар може да бъде подкопана, ако действителният резултат, публикуван в четвъртък, е по-нисък от очакванията и това може да е така предвид общите тенденции на висока инфлация и нарастващи лихвени проценти, които натежават върху доверието на инвеститорите.

От друга страна, пазарът на труда в САЩ остава сравнително силен, подкрепяйки сценария за излизане на американската икономика от техническата рецесия, наблюдавана през първата половина на годината. 

Скорошната сила на финансовия сектор беше показана в отчетите на компании с голяма капитализация и това може да допринесе за общия растеж на БВП, тъй като банковият сектор печели от нарастващия доход от лихви.

В петък Японската централна банка ще обяви своите насоки за лихвените проценти, които се очаква да останат непроменени на ниво от -0,1%. Има няколко предизвикателства пред неуверената позиция на ЯЦБ, като се започне с уязвимостта на йената към силния щатски долар, което подтиква централната банка да се намеси, за да подкрепи стойността на JPY.

Друго предизвикателство е нарастващата инфлация в Япония, която не е достигнала двуцифрените стойности, наблюдавани в Европа и Обединеното кралство, но въпреки това има възходяща тенденция до 3%. Ако има сигнали за промяна в позицията в монетарната политика на ЯЦБ, може да има допълнителен ефект върху валутните двойки с участието на йената.

Допълнително предизвикателство за създателите на паричната политика на Япония е нарастващата инфлация в основните търговски партньори, която повишава цените на вноса. 

Япония например е вторият по големина търговски партньор на Австралия. Австралия отчете по-висока от очакваната инфлация от 7,3% през третото тримесечие спрямо 6,1% през второто. Тази тенденция вероятно ще продължи да бъде двигател на инфлацията в Япония, като се има предвид, че производителите и минните износители са склонни да прехвърлят по-високите разходи на своите клиенти.

И накрая, най-голямата икономика в ЕС, Германия, ще публикува скоростта на растеж на БВП за третото тримесечие в петък. На тримесечна база се очаква БВП да е намалял с 0,2 процента през третото тримесечие от 0,1% през второто тримесечие. На годишна база се смята, че БВП намалява от 1,7% през третото тримесечие на миналата година до 0,8% през същия период на тази година.

Предварителната годишна инфлация в Германия за октомври също трябва да бъде публикувана в петък и се очаква да се повиши до 10,1% от 10% през септември. Всичко неочаквано в крайните данни за БВП и инфлацията може да окаже влияние върху двойките с евро.

Интересува ви търговията на новини? Научете как работи този подход с нашите безплатни уебинари. Запознайте се и общувайте с трейдъри експерти. Гледайте и се учете от търговски сесии на живо като кликнете на банера отдолу:

Безплатни уебинари за търговия

Присъединете се към уебинари на живо с експерти

 

Този материал не съдържа и не трябва да се тълкува като съдържащ инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка, оферта или покана за транзакции с финансови инструменти. Моля, обърнете внимание, че такъв анализ на търговията не е надежден индикатор за текущо или бъдещо представяне, тъй като обстоятелствата могат да се променят с времето. Преди да вземете инвестиционни решения, трябва да потърсите съвет от независими финансови съветници, за да сте сигурни, че разбирате рисковете .

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Финансов автор

Опитът на Сара Фенуик е в журналистиката и масовите комуникации. Тя е работила като кореспондент, отразяваща новините на швейцарската фондова борса и е писала за финанси и икономика в продължение на 15 години.