Търговия с нулев спред и без комисионна

Септември 13, 2016 06:52

Правила и условия

1. Общи термини и определения

Търговия с Нулев Спред и Без Комисионна е Промоция, в която допустимите клиенти могат да търгуват без комисионна и да получат възстановяване на спреда за Квалифицирани сделки, направени по време на Възстановяването на Спреда за CFDта на индексите DAX 30, CAC 40 и Stoxx 50, при което:

 1. Промоцията се отнася до маркетингова кампания, проведена от Admiral Markets UK Ltd, с Първоначален период, който започва да тече от 15-ти септември 2016 и завършва на 31 октомври 2016 г.
 2. Допустимите клиенти са нови клиенти, които са регистрирали реална сметка Trade.MT4 от официалната страница на Промоцията и съществуващи клиенти, които са изпратили имейл с номера на реалната си сметка Trade.MT4 (логин) и са депозирали Нови средства по време на Първоначалния период.
 3. Възстановяването на спреда е компенсация за стойността на спреда в размер на 0.8 пълен индексен пункт (0.8 пункта) за CFDта на индексите DAX30 и CAC40 и в размер на 1.3 пълен индексен пункт за CFDта на индекса Stoxx 50.
 4. Нови Средства са средствата от първия депозит, направен по сметката за търговия в рамките на продължителността на Първоначалния период, включително средствата, прехвърлени към Admiral Markets UK Ltd в отделни трансфери и депозирани в сметката за търговия в една обобщена транзакция.
 5. Квалифицирани сделки са пълните сделки по горепосочените инструменти с:
 • минимална разлика между откриването и закриването на позицията, равна на 5.0 минути
 • минимална абсолютна стойност за печалба/загуба над пет пълни индексни пункта (> 5.0 пкт)

6. Срокът за възстановяване на спреда е период, предоставен индивидуално за всеки Допустим клиент, считано от датата на депозиране на Нови средства, както следва:


Нови средства, EUR и еквивалентПериод за възстановяване на спреда,
работни дни
1 000 - 1 99920
2 000 - 2 99930
3 000 - 3 99940
4 000 - 4 99950
над 5 00070


2. Допълнителни условия

 1. Регистрация на реална сметка за търговия се изисква за участие в Промоцията от всеки нов клиент от официалната страница на кампанията или изпратено уведомление до info@admiralmarkets.bg от съществуващ клиент с очакван нов депозит.
 2. Само една сметка на Допустим клиент ще бъде осигурена с Възстановяване на спреда. В случай че Нови средства са постъпили по няколко сметки, сметката с по-големия размер на Нови средства ще подлежи на Връщане на спреда.
 3. Вътрешните трансфери от една търговска сметка към друга няма да бъдат разглеждани като Нови средства.
 4. Ако някакви тегления на средства бъдат направени по всяко време преди изтичането на Срока за възстановяване на спреда (т.е. между поставянето на Нови средства и края на периода за съответното възстановяване), няма да бъде изплатено възстановяване на спреда.
 5. Хеджирани позиции (т.е. дълга/покупка и къса/продажба) на посочените по-горе CFD инструменти, които се провеждат едновременно за всяка продължителност (дали съвместно на една и съща сметка или поотделно на различни сметки на същия Допустим клиент), няма да бъдат разглеждани като Квалифицирани сделки.
 6. Новите средства подлежат на минимално изискване от 1000 EUR или равностойността им в друга валута, както е предвидено в таблицата по-горе.
 7. Плащането за Възстановяване на спреда е обект на минимално изискване за обем от петдесет лота (50 лота), състоящи се от Квалифицирани сделки, направени по време на периода на Възстановяване на спреда. Ако изискването за минимален обем не е изпълнено към датата на изтичане на Срока за възстановяване на спреда, няма да бъде изплатено Възстановяване на спреда.
 8. Максималното плащане от Възстановяването на спред е пет хиляди евро (5000 евро) или еквивалента в базовата валута на сметката.
 9. Възстановяването на спреда се изплаща в рамките на периода от 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на Срока за възстановяване.
 10. Възстановяването на спреда винаги се изчислява на базата на стойността на 0.8 пълен индексен пункт (0.8 евро) за всяка Квалифицирана сделка в размер на един пълен лот за индексните CFDта на DAX30 и CAC40 и в размер на 1.3 пълни индексни пункта (1.3 EUR) на CFDта на STOXX50. Актуалната стойност в момента на отваряне или затваряне на сделката няма да се отрази на стойността на Възстановяване на спреда за всяка конкретна сделка.
 11. В случай че Типичният спред на индексните CFDта върху DAX 30 и CAC40 стане по-нисък от 0.8 пълен пункт или по-нисък от 1.3 пълни индексни пункта за CFDто по индекса STOXX50, според Техническите спецификации на уеб сайта на Admiral Markets UK Ltd, стойността на Възстановения спред ще бъде намалена съответно за всички Квалифицирани сделки, затворени след смяната на Типичния спред.
 12. Admiral Markets UK Ltd ще изчисли Възстановяването на спреда, използвайки текущите валутни курсове (които са на разположение в Кабинет на трейдъра в момента на изчисляване) и не е задължително да се използват историческите валутни курсове, при които са били отворени и затворени отделните сделки.

Пример:

На 16 септември правите депозит от 2000 EUR по Trade.MT4 сметката си. Освен това, до 29 септември (включително) сте изтъргували 245 лота на [DAX30], с 200 от тях които са Квалифицирани сделки. Не по-късно от 29 октомври ще получите Възстановяване на спреда в размер на 200 лота х 0.8 евро за пълен индексен пункт = 160 EUR. Последните ще бъдат депозирани директно по Вашия Trade.MT4 акаунт.


3. Разни

Admiral Markets UK Ltd си запазва правото да отмени допустимост за Промоцията на всеки клиент по свое усмотрение. Това може да се случи, ако заподозрем всякаква злоупотреба, манипулация или неправомерно поведение.

В случай че има някакво погрешно тълкуване между българската и английската версии на настоящите Общи условия, английската версия е с предимство.

Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с Вашия акаунт мениджър или с нашата поддръжка на клиенти на info@admiralmarkets.bg


4. Предупреждение за риск

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ИНФОРМАЦИЯТА В ТАЗИ КЛАУЗА ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ.

ТЪРГОВИЯТА С CFD-та МОЖЕ ДА НЕ Е ПОДХОДЯЩА ЗА ВСЕКИ, ВКЛЮЧВА ВИСОК РИСК И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЗАГУБИ, НАДХВЪРЛЯЩИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ВИ ИНВЕСТИЦИЯ.

Целта на тази клауза е да Ви посъветва за някои от рисковете, свързани с търговията с договори за разлика.

Не е предназначено този списък да включва пълно и цялостно описание на всички рискове, свързани с търговията на ДЗРта. Трябва да сте сигурни, че Вашето решение да използвате нашите услуги е направено въз основа на информацията и, че сте доволни от достъпната до Вас информация. Ако не сте сигурни или не разбирате съдържанието на тази клауза, по-специално, моля потърси независим финансов съвет.

Преди да търгувате с CFDта, трябва да сте наясно със свързаните рискове. Високото ниво на ливъридж, свързано с тези видове инвестиции означава, че степента на риска в сравнение с други финансови продукти е по-висока. Ливъриджът (или маржин търговията) може да работи както срещу Вас и да доведе до значителни загуби, така и да Ви помогне за натрупването на значителна печалба.

Предходните резултати от тези видове инвестиции не са гаранция за бъдещите резултати. Трябва да имате предвид, че лично ще понесете задължения за комисионни и данъчни такси. Admiral Markets UK Ltd не поема никаква отговорност или задължения за всички данъци, които може да се наложи да платите върху всичките печалби, реализирани на Нашите онлайн съоръжения, като платформата MetaTrader 4.

Маржин търговията включва висока степен на риск и не е подходяща за всички инвеститори. Високото ниво на ливъридж може да работи срещу Вас, както и за Вас. Ваша лична отговорност е да следите Вашите отворени позиции и Вие трябва да ги наблюдавате отблизо.

Преди търговия, трябва внимателно да обмислите инвестиционните си цели, нивото на финансов опит и риск апетит. Ако не сте сигурен относно годността на продуктите, предлагани от нас, моля потърсете независим финансов съвет. Винаги има връзка между високата възвръщаемост и високия риск. Всякакъв вид пазар или спекулативна търговия, които могат да се доведат до необичайно висока възвръщаемост, също така представляват голям риск за капитала. Само излишни средства трябва да бъдат поставяни в риск и ако не сте в състояние да понесете търговски загуби, тогава не трябва да търгувате с договори за разлика.

Ние препоръчваме всички клиенти да се запознаят с ДЗРта, изискванията за маржин, инструментите за търговия, нашите платформи за търговия и финансовите пазари като цяло, като се възползват от нашата БЕЗПЛАТНА И БЕЗРИСКОВА демо сметка (демо сметка). Моля, вижте уеб сайта ни www.admiralmarkets.bg за подробности.

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.