Промени в маржин изискванията

Януари 18, 2017 13:35

Уважаеми търговци,

Моля, обърнете внимание на следната информация за предстоящите промени в нашите маржин изисквания. Промените, които ще настъпят през следващите дни, са:

1. Преизчисляване на маржин изисквания за позиции, открити при старите условия за маржин

Стойностите на маржина на всички позиции отворени на сметки Trade.MT4 и Zero.MT4 преди 09 Януари 2017 (т.е. по старите маржин условия) ще бъдат преизчислени според настоящите Маржин изисквания. Този процес ще бъде част от поддръжката през уикенда насрочена за 21-22 януари 2017.

Причината за това преизчисление е фактът, че новите маржин изисквания осигуряват по-висок ливъридж за по-малки позиции на редица популярни инструменти, като например DAX30, GOLD, USDCHF и други, макар и да няма възможност за клиентите да намалят маржин стойности за старите си позиции.

Ако имате големи позиции отворени преди 9 януари 2017 г., ние ви съветваме да се уверите, че понастоящем имате достатъчно средства, за да отговoрите на текущите Маржин изисквания за всичките си позиции. Това е така, защото ливъридж нивата от 1:50 и/или 1:10 могат да се прилагат към някои части на големи позиции.

Моля, имайте предвид, че това няма да има никакъв ефект върху клиенти със сметки Trade.MT4 (ex-Pro) на сървър AM-Live3 - толкова дълго, доколкото новите маржин условия не са приложими за тези сметки.

2. Изменения на условията за маржин преди затваряне (pre-close)

Ако дадена позиция е отворeнa или затворeнa (изцяло или частично) на сметки Trade.MT4 или Zero.MT4 в рамките на последния един час на търговската сесия в петък за всеки един инструмент, ливъриджа, който се прилага за всички позиции е 1:50. Това включва и позиции, открити преди последния час, но не включва тези, които са с по-нисък ливъридж (например 1:10).

Горното условие е в сила и за някои ДЗР върху паричните индекси и облигации, като работното време е посочено в съответните спецификации на инструмента в Техническите спецификации.

Маржин стойността (нивото) за позициите с ливъридж от 1:50 открити в последния работен час се преизчислява автоматично за събота и неделя. След това, при откриването на сесията в понеделник ливъриджът, прилаган за такива позиции отразява общите маржин условия.

Преизчисляването за уикенда също така, ще взема под внимание настройките за ливъридж избрани от Кабинет трейдъра.

Имайте предвид, че посочените по-горе условия, може да се приложат и за други дни от работната седмица в случаите, когато празници могат да повлияят на графика за търговия. Ние ще ви уведомим ако настъпят и когато настъпят такива промени.

3. Избор на максимален ливъридж чрез Кабинет на трейдъра

Клиентите със сметка Trade.MT4 или Zero.MT4 имат възможност да намалят или увеличават ливъриджа ръчно, като изберат едно от нивата за ливъридж в настройките на сметката в Кабинет на трейдъра. Възможни са всички нива на ливъридж независимо от баланса по сметката.

Моля имайте предвид, че промяната на ливъридж на сметката има незабавен ефект върху марджин стойността на всички отворени позиции, силно се препоръчва да проверите вашите отворени позиции ако решите да намалите максималния ливъридж.

Моля имайте в предвид, че ако решите да изберете да намалите ливъриджа, условните граници на стойностите, приложими към вашите позиции започват от тези, определени за избрания ливъридж в секцията Маржин изисквания.

Ако имате допълнителни въпроси относно тези промени, не се колебайте да се свържете с нашата клиентска поддръжка или вашия личен акаунт мениджър.

С уважение,

Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.