Admiral Markets успешно проведе семинара „Инвестициите на финансовите пазари през 2017" на 20.01 в гр. Бургас

Януари 23, 2017 13:22

Въпреки студеното време на 20 януари 2017 в Бургас при пълна зала се проведе семинара на Admiral Markets „Инвестициите на финансовите пазари през 2017 ".

В рамките на шест часа посетителите имаха възможност да чуят и разговарят с трейдъри с огромен опит, както и да имат достъп до търговските им системи.

Като продължение и доразвиване на контактите и полезността на семинара, Admiral Markets ще проведе уебинари с трейдърите Божил Зархулев и Райчо Ангелов на 21 и 23 февруари. За повече информация, моля посетете нашия сайт.

Но нека да се върнем на семинара в Бургас. Ако трябва с една дума да обобщим лекциите по време на семинара, то тя е мениджмънт. Мениджмънт на капитала, планиране на сделките, платформи и функции за търговия, вход и изход от пазара, психологическа нагласа.

Лекторите на семинара бяха:

Димитър Цонев – управителя на българския клон на Admiral Markets UK обърна внимание на разликата между различните инвестиоционни алтернативи и силата на обучението и оттам разликата във възвращаемостта.

Георги Станков – трейдър с огромен опит. Изключително земен, Георги съсвсем откровено сподели собствения си път на пазарите и правилния подход към този бизнес.


Райчо Ангелов – трейдър със структуриран и изчистен подход, който се възпозва пълноценно от „екстрите", които Admiral Markets предлага, чрез приложенията МТ4 Supreme Edition и Volatility Protection и които са без аналог на пазара.

Божил Зархулев – той използва Volume Spread Analisys, чрез който „хваща" намеренията и действията на големите пари. Ключов показател за това е обема.

Пламен Петров – отново трейдър с богат опит. Пламен обоснова търговския си подход в цялост и валутната търговия като бизнес в истинския смисъл на думата.

Лично на мен, лекторите ми направиха впечатление освен като много опитни и компетентни трейдъри и като скромни, приветливи и изключително интелигентни хора, които показаха , че ценят живота в неговата цялост.

Благодарим на всички присъствали и до нови срещи!

Очаквайте в близките месеци още приятни изненади като организирани събития и стратегии за търговия.

С най- добри пожелания,

Екипът на Admiral Markets

Автор: Вихрен Молевски

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.