Admiral Markets стартира публикуване на Статистика за Изпълнение на Ордери

Януари 04, 2017 13:50


Уважаеми търговци,

Радостни сме да Ви представим новата ни Страница за качеството на изпълнение на клиентските поръчки, която ще Ви помогне да намерите ключова информация по отношение на качеството на изпълнение, подкрепена от статистиката за всички изпълнени пазарни поръчки за предходната календарна година1.

Това е първият път, когато публикуваме този вид информация и го правим толкова прозрачно, колкото е възможно, чрез стартирането на уеб услуга, която автоматично ще изчислява и публикува статистиката на месечна база.

Данните, публикувани на тази страница ще Ви помогнат да получите по-точен поглед за качеството на изпълнение в Admiral Markets:

  • Средно време за изпълнение - от 0.06 от секундата;
  • Среден слипидж - от 0.000002 (0.02 FX пипса);
  • Среден слипидж като процентен дял от типичния спред - от 2%;
  • Процентен дял на сделките без слипидж - до 62%;
  • Процентен дял на сделките с положителен слипидж - до 14%;
  • Процентен дял на сделките с отрицателен слипидж - от 27%;
  • Процентен дял на отхвърлените сделки - от 0.0008%2.


Може да намерите пълна статистика за най-търгуваните инструменти, както и за всички, свързани с тях описания и формулите за изчисление директно на Страницата за качеството на изпълнение на ордери.

Забележки:

1 Моля, имайте предвид, че наличните към момента данни представляват годишен период преди старта на услугата, т.е. 16.12.15 - 16.12.16. Изчислението в Страницата ще включва цялата година като се започне от 01 януари 2016.
2 Статистиката, предоставена на Страницата за изпълнението е изчислена въз основа на всички пазарни поръчки, изпълнени от всички дружества от Admiral Markets Group за сметките Trade.MT4. Моля, имайте предвид, че личният Ви търговски опит може да се различава от статистиката, посочена по-горе, тъй като броят на сделките Ви може да не бъде статистически представителен.Поздрави,
Admiral Markets

Avatar-Admirals
Admirals
Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.