MetaTrader 4 FAQ

Możliwe rozwiązania:

 • Wprowadzony przy logowaniu się na platformie MetaTrader 4 login lub hasło dostępowe są błędne. Jeżeli login oraz hasło dostępowe do platformy zostało zagubione, powyższe dane zawiera wiadomość e-mail przesłana na adres poczty elektronicznej wprowadzony w momencie rejestracji do Gabinetu Inwestora. Należy pamiętać, że w przypadku hasła mają znaczenie wszystkie symbole i duże/małe litery. Skopiowanie i wklejenie hasła jest najłatwiejszym rozwiązaniem.
 • Dla rachunków Demo, nazwą serwera musi być "AdmiralMarkets-Demo2" dla rachunków Trade.MT4 oraz "AdmiralMarkets-Demo1" dla rachunków Zero.MT4. Dla rachunków Real, nazwą serwera musi być "AdmiralMarkets-Live2" dla rachunków Trade.MT4 i "AdmiralMarkets-Live3" dla rachunków Zero.MT4. Serwery można przełączać, wybierając je z rozwijanej listy. Jeśli posiadasz rachunek Admiral.Classic, serwer Real dla tego rachunku to "AdmiralMarkets-Live1", natomiast serwer Demo to "AdmiralMarkets-Demo1".
 • Należy pamiętać, że Login do MetaTrader 4 to numer Twojego rachunku Trade.MT4 lub Zero.MT4. Aby handlować, musisz użyć hasła MetaTrader, które otrzymałeś podczas otwierania rachunku, w przeciwieństwie do hasła Inwestora, które pozwala tylko na podgląd. Upewnij się, że Twój login i hasło nie zawierają żadnych spacji ani luk.

Oznacza, iż rachunek został poprawnie założony, ale nie jest jeszcze aktywny. W celu aktywacji rachunku niezbędne jest zdeponowanie na nim kwoty nie mniejszej niż minimalny wymagany depozyt dla danego rodzaju rachunku. Sprawdź szczegóły minimalnych wymogów depozytowych dla poszczególnych rachunków. Rachunki demonstracyjne nie wymagają aktywacji. Rachunki konkursowe są uruchamiane automatycznie w momencie rozpoczęcia konkursu.

Możliwe rozwiązania:

 • Sprawdź stan połączenia internetowego. Jeżeli utraciłeś połączenie i nie możesz przeglądać witryn internetowych, nawiązanie połączenia z serwerami transakcyjnymi Admiral Markets UK nie będzie możliwe. Skontaktuj się z działem technicznym Twojego providera internetowego.
 • Wyłącz lub skonfiguruj program antywirusowy lub firewall'a zainstalowanego na Twoim komputerze, aby nie blokował połączeń z platformą MetaTrader 4. Komunikacja z serwerami rachunków rzeczywistych odbywa się po portach 444, dla rachunków demonstracyjnych jest to port 443 - powinny być dostępne dla terminal.exe. Jeśli otwarcie tych portów nie pomoże, spróbuj wyłączyć firewall/antivirus i zrestartować komputer.
 • Jeżeli transakcji z wykorzystaniem platformy MetaTrader 4 dokonujesz na komputerze podłączonym do sieci korporacyjnej, istnieje prawdopodobieństwo, iż połączenie internetowe odbywa się przez serwer proxy. Skontaktuj się z administratorem sieci w celu uzyskania niezbędnych danych dotyczących serwera proxy tj. adresu IP, rodzaju serwera oraz portu komunikacji. Następnie wprowadź uzyskane dane na platformie MetaTrader 4 w menu "Narzędzia" > Opcje > Server > Włącz Server proxy > Proxy.
 • Zapytaj administratora sieci o odblokowane/zablokowane portach w sieci z której korzystasz. Jeżeli port 444 (rachunki rzeczywiste) lub 443 (rachunki demonstracyjne) jest zablokowany, uzyskanie połączenia z serwerami transakcyjnymi Admiral Markets UK będzie niemożliwe. Poproś administratora sieci o odblokowanie tych portów.

Możliwe rozwiązania:

 • Sesja transakcyjna na danym instrumencie nie rozpoczęła się. Prosimy o sprawdzenie godzin obrotu wskazanych instrumentów dla danego rachunku dostępnych w tabeli (pełna specyfikacja instrumentu wyświetlona zostanie po kliknięciu w symbol danego instrumentu).
 • Jeżeli dokonujesz transakcji na rynku kontraktów futures sprawdź czy widoczna na platformie MetaTrader 4 seria kontraktów jest serią aktualnie kwotowaną. Jeżeli kontrakty uległy wygaśnięciu, handel na nich będzie niemożliwy. W określonych przypadkach, na 1-2 dni robocze przed terminem wygaśnięcia kontraktów, wprowadzone zostają w stan close only, uniemożliwiający otwierania nowych pozycji.
 • Spróbuj ponownie uruchomić platformę.

Komunikat "Za mało środków" wyświetla się w przypadku, gdy wielkość "Free margin" na rachunku jest mniejsza, niż wymogi depozytowe dla otwarcia danej pozycji rynkowej. Prosimy o sprawdzenie w tabeli, jaka wielkość depozytu zabezpieczającego jest wymagana dla poszczególnych instrumentów. Jeżeli stan środków na rachunku nie pozwala na otwarcie nowych pozycji rynkowych, wielkość "Free margin" zwiększy się po zamknięciu części/wszystkich aktualnie posiadanych otwartych pozycji lub poprzez deponowanie dodatkowych środków na rachunku.

Należy odczekać i spróbować ponownie, gdyż platforma może być w trakcie finalizowania egzekucji poprzedniego zlecenia lub też dane zlecenie nie dotarło do serwera transakcyjnego np. z powodu problemu z połączeniem internetowym. W każdym z takich przypadków restart platformy MetaTrader 4 powinien rozwiązać problem.

Dostęp do pełnej historii przeprowadzonych transakcji można uzyskać w pasku "Terminal" w zakładce "Historia rachunku", poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy oraz wybranie z menu pola "Cała Historia". Teraz możesz sprawdzić pełną historię transakcji na rachunku.

Aby uzyskać raport zawierający historię wszystkich zrealizowanych na rachunku transakcji, należy w pasku "Terminal" w zakładce "Historia rachunku", kliknąć prawym przyciskiem myszy oraz wybrać z menu pole "Save as Detailed Report".

Interpretacja szczegółowego raportu:

Total net profit — całkowity zysk netto na rachunku. Jest to różnica pomiędzy wielkościami "Gross profit" oraz "Gross loss";

Gross profit — wyrażona w jednostkach pieniężnych suma wszystkich pozycji zyskownych;

Gross loss — wyrażona w jednostkach pieniężnych suma wszystkich pozycji stratnych;

Profit factor — procentowy stosunek wielkości "Gross profit" oraz "Gross loss". Wielkość równa 1 oznacza, iż te dwie wartości są równe;

Expected payoff — kalkulowana na podstawie zrealizowanych transakcji pieniężna wielkość zysku/straty przypadającej na jedną transakcję;

Absolute drawdown — największa strata poniżej wielkości kapitału początkowego;

Maximal drawdown — największa strata liczona od maksymalnego poziomu kapitału na rachunku, kalkulowana w walucie depozytowej rachunku i w wielkościach procentowych;

Total trades — liczba przeprowadzonych transakcji;

Short positions (won %) — liczba pozycji krótkich oraz wynik zrealizowany na tych transakcjach;

Long positions (won %) — liczba pozycji długich oraz wynik zrealizowany na tych transakcjach;

Profit trades (% of total) — liczba zyskownych transakcji oraz procentowy udział zyskownych transakcji w całkowitej liczbie transakcji;

Loss trades (% of total) — liczba stratnych transakcji oraz procentowy udział stratnych transakcji w całkowitej liczbie transakcji;

Largest profit trade — najbardziej zyskowna transakcja wśród wszystkich zyskownych transakcji;

Largest loss trade — najbardziej stratna transakcja wśród wszystkich stratnych transakcji;

Average profit trade — średnia wielkość zyskownej transakcji (suma wszystkich zyskownych transakcji podzielona przez liczbę zyskownych transakcji);

Average loss trade — średnia wielkość stratnej transakcji (suma wszystkich stratnych transakcji podzielona przez liczbę stratnych transakcji);

Maximum consecutive wins (profit in money) — liczba zyskownych transakcji zrealizowanych pod rząd oraz pieniężna wartość tych transakcji;

Maximum consecutive losses (loss in money) — liczba stratnych transakcji zrealizowanych pod rząd oraz pieniężna wartość tych transakcji;

Maximal consecutive profit (count of wins) — największa wielkość zysku w serii zyskownych transakcji oraz liczba zyskownych transakcji;

Maximal consecutive loss (count of losses) — największa wielkość straty w serii stratnych transakcji oraz liczba stratnych transakcji;

Average consecutive wins — średnia wielkość zysku w serii zyskownych transakcji;

Average consecutive loss — średnia wielkość straty w serii stratnych transakcji.

Czas prezentowany na platformie jest czasem EET (GMT+2 i GMT+3 podczas czasu letniego). Nie może to zostać zmienione ani nie wpływa na wykresy.

Domyślnie, na wykresach platformy MetaTrader 4 prezentowane są ceny Bid, podczas gdy zlecenia otwierające pozycje długie oraz zamykające pozycje krótkie (sell) realizowane są po cenach Ask. Aktualne ceny Bid/Ask prezentowane są w "Menu Rynek", a różnica pomiędzy cenami Bid/Ask to spread transakcyjny. Prosimy mieć ten fakt na uwadze przy składaniu zleceń oczekujących. Aby wyświetlić na wykresie cenę Ask należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu wykresu oraz wybrać pole "Właściwości" > "Pokaż Linie Ask".

Nominał transakcji może zostać wpisana ręcznie, w dowolnej wielkości będącej wielokrotnością minimalnej jednostki transakcyjnej w Admiral Markets AS tj. 0.01 lota. Przykładowo, może być to wielkość "0.12" lota lub też "0,03" lota.

Aby wyświetlić pełną listę instrumentów będących w obrocie za pośrednictwem Admiral Markets AS należy w "Menu Rynek" kliknąć prawym przyciskiem myszy oraz wybrać pole "Pokaż wszystkie symbole". Zalecane jest, aby operację tą powtarzać przynajmniej raz w miesiącu, gdyż nowe instrumenty dodawane są do listy, a niektóre z nich są z niej usuwane np. kontrakty terminowe które uległy wygaśnięciu.

Rachunek Trade.MT4 oferuje inną gamę instrumentów niż Classic. Podczas wybierania instrumentów z okna Market Watch, upewnij się, że są one z dopiskiem -pro. Na przykład EUR/USD-Pro zamiast EUR/USD.

Wersja platformy MetaTrader 4 na komputery PC działa na wszystkich systemach operacyjnych Windows. Zainstalowana imitująca wersja dla MAC również jest dostępna. Wymagania systemowe będą różne w zależności od systemu operacyjnego, ale w każdy nowoczesnym dobrze zaopatrzony PC nie powinny występować problemy z wydajnością. Minimalne wymagania:

 • procesor 2.0 GHz lub szybszy
 • 512 MB pamięci RAM (1 GB zalecane)
 • Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 lub wyższa
 • Połączenie internetowe 36.6kb/s lub szybsze - zalecane stabilne, szybkie łącze.

Jeśli jesteś już zarejestrowany i posiadasz otwarty rachunek rzeczywisty lub demo (otrzymałeś login/hasło), zalecamy pobranie i zainstalowanie MT4 z naszej strony internetowej, to najprostszy i najwygodniejszy sposób, ponieważ wszystkie adresy serwerów są już zintegrowane, musisz tylko uruchomić platformę i połączyć się z rachunkiem.Jeśli posiadasz zainstalowaną na komputerze inną wersję MT4, możesz użyć jej do handlu z Admiral Markets UK Ltd. Użyj poniższych adresów serwerów aby połączyć się z rachunkiem. Możesz wprowadzić te adresy w Plik> Login [Server] lub Narzędzia> Opcje [Server].Serwery dla rachunków real (AdmiralMarkets-Live*): acs1.admiralmarkets.com or acs26.admiralmarkets.com (Trade.MT4).
acs10.admiralmarkets.com or acs11.admiralmarkets.com (Zero.MT4).
Serwery dla rachunków demo (AdmiralMarkets-Demo*): acs21.admiralmarkets.com (Trade.MT4).
acs21.admiralmarkets.com (Zero.MT4).

Pomijając fakt, że Admiral Markets przykłada wielką wagę do stabilności i bezpieczeństwa systemów transakcyjnych, zawsze istnieje możliwość wystąpienia nieprzewidzianych błędów lub awarii związanych z połączeniem internetowym i innych systemów technologicznych podatnych na uszkodzenia.

W takich przypadkach, Admiral Markets zdecydowanie zaleca wszystkim klientom zapoznanie się z dodatkowymi sposobami handlu, takimi jak instalacja platformy transakcyjnej na innym laptopie/PC lub pobierając wersję mobilną aplikacji na tablet/smartphona.

Admiral Markets AS utrzymuje specjalną linię telefoniczną umożliwiającą kontakt z dealerem w przypadku wystąpienia problemów z łącznością internetową u Klienta. Prosimy o kontakt z dealerem tylko i wyłącznie w celu składania zleceń. Wszystkie pozostałe kwestie należy kierować do pomocy technicznej.

Aby skontaktować się z Dealing Deskiem Admiral Markets AS prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +372 6 309 306. Kontakt tylko w języku angielskim, estońskim lub rosyjskim.

Każdy klient, który chciałby skorzystać z telefonicznego składania zleceń, będzie identyfikowany przed jakąkolwiek modyfikacją zleceń. Klient musi podać numer rachunku (rachunek MetaTrader otwarty w Admiral Markets) oraz hasło telefoniczne. Dealer nie będzie modyfikował lub przeprowadzał żadnych transakcji przed pomyślnym ukończeniem identyfikacji klienta.